Gud og skaberværket

Seks forløb, hvor der henvises til en knap på kateket.dk

Når man er færdig med aktiviteten, vender man tilbage ved at klikke på kateket.dk

Hvordan er Gud?

Bed konfirmanderne om at slette de ord der ikke passe på Gud eller mindst passer på Gud.

Lad dem prioritere hvad de synes er mest beskrivende om Gud.

Se evt. gulvaktivitet her - klik her

Er Gud almægtig

En kortfilm der kan kobles med et moderne Gudsbillede.

Læs mere om aktivitet – klik her

Gud - videnskab?

Et billede som oplæg til en samtale om hvordan Gud passer ind i vores verden.

Som baggrund fortælles vises evt. billedet af Michelangelo fra det sixtinske kapel - klik her - og fortælles hvor ikonisk billedet er.

Sig at konfirmanderne skal se billedet og to og to skal de tale om hvad teknologien kan og ikke kan.

Evt. synges salme DDS 15 vers 2 Gik alle konger frem..."

Efterfølgende en snak om kristendommens begrænsninger

Bøn

Skriv en bøn og send den til præsten.

Efter gennemgang af fadervor, eller en salme - kan man lade konfirmanderne selv sætte ord på en bøn og sende den.

Gudsbilleder

  • Kort introduktion om Gudsbilleder fra Det Gamle og Det Nye Testamente.
  • Billederne skal nu gennemses på app
  • Opgaven lyder "Find et billede som beskriver Gud eller en del af Gud?"
  • Når alle har fundet et billede, skal konfirmanderne to og to hjælpe hinanden med at formulere en sætning, der starter med "Gud er som ....."
  • Herefter præsenteres billedet og svaret for alle på konfirmandholdet.
  • Undervejs kan der spørges ind.

#hashtag - Skabelsesberetningen

#hashtag – Skabelsesberetningen

Læs mere om aktivitet – klik her