Den dybe inkarnation

Den dybe inkarnation handler for mig om, at Kristus møder os i det dybe, i det uudgrundelige, i skabelsen, i det værste mørke og det smukkeste håb, i det mest uforståelige, i Blikket (med stort B) og på langt mere omfattende måder, end vi umiddelbart kan se og forstå. Kort sagt at inkarnationen betyder, at Gud er med os og virker i alt og overalt. Derfor er novellerne ikke helt traditionelle i deres beskrivelser af, hvor og hvordan inkarnationen viser sig. De er meget åbne for fortolkninger, og de giver ingen klare standardsvar på, hvad "Gud-blev-menneske" betyder. Jeg har først og fremmest i fortællingerne ønsket at fortælle ud fra den dybe, bevægende, overraskende og fortsatte inkarnation.

Iben Krogsdal

Håbet:
Handler om håb og om forventningens glæde. Guds nærvær i sorgen. Om kærligheden - især hverdagskærligheden, der er dybt forbundet med Gud. Om det smukke i ikke at vide, men at leve af tro og med håb.
Inkarnationen handler her om: At kunne leve, på trods af sorgen, af tro og håb og kærlighed - klik her

Kykokaiser:
Er en slags syndefaldsfortælling om at blive voksen, blive fristet/møde det onde og blive forsonet gennem det kærlige menneskeblik, der bærer et skær af Guds blik i sig.
Inkarnationen handler her (især) om: At der i kraft af Gud findes forsoning og godhed i verden - gennem andres forståelse og tilgivelse - klik her

Nordmanden:
Handler om meningen med det hele. I dag forventer mange - ikke mindst børn og unge - at de skal skille sig ud og præstere og gøre en forskel i verden. Det er et hårdt pres. Novellen fortæller om det store i bare at være skabt. Og om det store i bare det at SE sin næste med det blik - Kristusblikket - der kan ændre alt.
Inkarnationen handler her (især) om: At frelse og blive frelst gennem kristusblikket og livshandling. At Gud er i mennesket hele tiden - klik her

Kapellet:
Handler om, at selv der, hvor alt håb er ude og alle mennesker har givet op, insisterer kærligheden på, at det ender godt. Og at kærligheden altid får ret.
Inkarnationen handler her (især) om: At håbet altid lever. At Gud - nogle gange gennem medmennesker - aldrig, aldrig, aldrig giver op på vores vegne - klik her

Allan:
Handler om et barn, der får et nyt Gudsbillede. At Gud aldrig bare er den, vi tror - men altid større. At der, hvor vi opgiver Gud (som en gammel mand, der griber fysisk ind i verden med belønning og straf), kommer Gud mirakuløst tilbage på nye måder. Måske helt nede på jorden, i form af et menneske, der behøver os. At Guds veje er uransagelige, og at Gud ikke er en fast form.
Inkarnationen handler her (især) om: At Gud ikke ligger "fast" for os - at Gud kommer til os nedefra og forfra - klik her

Fuglen:
Handler mere traditionelt om Gud, der kommer som den ubudne gæst til det sted, ingen andre mennesker har adgang til. Skammens og smertens og alligevel også den stærke kærligheds sted. At Gud trænger ind til det allerinderste, allerhemmeligste, allermørkeste og SER det med særlige blik. At dette besøg kan blive til et levende håb for et menneske. På trods af alt.
Inkarnationen handler her (især) om: At gennem det Gudgivne skuende, kærlige blik bliver alt nyt, også selvom problemerne måske set udefra ikke bliver løst - klik her

Karma:
Handler om retfærdighedens verden sat op imod uretfærdighedens. Temaet er Guds retfærdighed, som er helt helt anderledes end menneskers. Og emnet er samtidig vores meget menneskelige forventninger om, hvordan den bedste verden ville være. Gennem barnets rejse ind i en retfærdig verden (efter menneskebegreber), der viser sig at være ufattelig grusom, oplever man, hvor nådigt det trods alt er at leve i en verden, hvor Gud er med os på en anden og langt dybere måde, end vi selv kan forestille os.
Inkarnationen handler her (især) om: At Gud netop findes lige midt i den dybt uretfærdige verden - der hvor lidelsen og medfølelsen og den ægte kærlighed findes - og at det er den allerstørste nåde. - klik her

Døren:
Handler om, at man aldrig er alene i verden. Om at være fulgt af Gud der, hvor døren i overført betydning er allersværest at åbne - fordi Gud selv gik gennem sin egen store dør engang.
Inkarnationen handler her (især) om: At blive fulgt og hjulpet gennem det værste. Evigt og altid. Og helt tæt på - klik her

Paradisskrinet:
En sagnfortælling om at søge én ting og siden møde noget, der er anderledes og meget større end det, man søgte. Om tvivl og nyt liv midt i  opgivelsen. Om at give den dybe nåde og åbenbaringen videre.

Inkarnationen handler her om: At blive fundet, mens man er i gang med at søge, og i samme øjeblik se verden på en ny måde. At være dybt forbundne i nåden og troen gennem det, vi giver hinanden - Klik her

Et julesyn:
Handler om, at Gud - igennem Gudsblikket - møder os helt uforudsigeligt og ofte der, hvor vi ikke forventer det.
Inkarnationen handler her (især) om: At miraklet sker der, hvor vi måske uden at ane det og helt uventet bliver set af et andet menneske, der altid har noget af Kristus i sig - klik her