Hvem er du i juleevangeliet?

Hvem er du i juleevangeliet?

Mål

At se juleevangeliet fra en ny vinkel

At spejle sig selv og sit liv i fortællingen

Forløb
  • Vis det første billede i powerpoint - klik her
  • Uddel spørgeskema - klik her
  • Bed konfirmanderne udfylde spørgeskema evt. to og to, hvis der er nogle, der har svært ved at læse
  • Lad dem nu tælle op hvor mange gange de har svaret på spørgsmål 1-2-3-4 og 5
  • Vis nu powerpoint og hvad de er i juleevangeliet 
  • Efterfølgende evt. samtale om resultatet passer, og om man overhovedet kan spejle sit liv i en evangelietekst.

Testen kan også løses på www.kateket.dk en lille hjemmeside som konfirmanderne kan tilgå på deres smartphone - læs mere - klik her.

NB: Det er primært en leg, som skal forstyrre konfirmandernes tænkning og forhåbentlig sætte en samtale igang

Arbejdsmetode

Spørgeskema og samtale

Tekster

Juleevangeliet

Forberedelse

Hente powerpoint 

Printe spørgeskema

Materialer

Powerpoint - klik her

Powerpoint i PDF format - klik her

Spørgeskema - klik her

Spørgeskema i word - klik her

Varighed

30 minutter