Rettigheder til billeder på internettet

Landets menighedsråd er blevet opfordret til at indgå en aftale omkring rettigheder til brug af billeder på nettet.

Tænkningen er, at professionelle kunstner, skal havde betaling for brug af deres kunst.

Dvs. at man betaler til en fælles kasse, der efterfølgende uddeler pengene til de personer der har rettighederne.

Man skal imidlertid være klar over tre ting inden man tilgår aftalen:

 • Det er en dyr aftale
 • Der er en række forbehold som vil være svært at overholde
 • Og man kan nemt på en forsvarlig måde bruge billeder uden at overskride rettighedsspørgsmålet.

Hvad står der i ophavsretsloven om gudstjenester og undervisning!

Offentlig fremførelse

§ 21. Et udgivet værk, som ikke er et sceneværk eller et filmværk, må fremføres offentligt

1) ved lejligheder, hvor tilhørerne eller tilskuerne har adgang uden betaling, hvis fremførelsen ikke er det væsentlige ved den pågældende foranstaltning, og hvis denne ikke finder sted i erhvervsøjemed, og

2) når fremførelsen sker til brug ved gudstjeneste eller undervisning.

Ophavsretsloven - klik her

En dyr aftale

Et sogn på 2000 medlemmer vil altså i henhold til aftalen koste 1440 kr om året.

Derfor bør man spørge sig selv:

 • Bruger vi overhovedet billeder fra nettet til gudstjenester og menighedsrådsmøder?
 • Kan vi i forbindelse med konfirmationsforberedelsen undgå at bruge billeder hvor der kræves rettigheder?
 • Kunne vi nøjes med at betale til undervisningen i konfirmationsforberedelsen?

Hvor sikker er man?

Indgår man aftalen kan man ikke være sikker på at man må bruge alle billeder på internettet.

VISDA skriver en række forbehold ind i deres vilkår som man altså skal have for øje.

De skriver:

 1. ”at det eksemplar, der anvendes som grundlag for brugen er et lovligt offentliggjort
  Jeg har spurgt Visda hvordan man som bruger sikre at det er lovligt offentliggjort hvortil de svar:
  Når et billede er lagt på almindeligt åbent internettet kan man som bruger, som udgangspunkt, gå ud fra at det er lovligt offentliggjort -  medmindre andet er påført på den pågældende hjemmeside eller det tilhører en betalingsside.

 2. Der er en række kunstnere som ikke har godkendt aftalen, så det skal man altså tjekke hver gang man bruger et billede. Her er listen  https://visda.dk/kunstnere-udenfor-aftalelicens-2/

 3. Endelig skal man ved brug af billeder påføre navn af kunstner, hvilket kan være meget vanskeligt på internettet og så må billedet ikke ændres i videre udstrækning, end den tilladte brug.

Visda skriver altså selv at man ikke kan være sikker på at det er lovligt offentliggjort, dernæst skal man tjekke en længere liste af navne og endelig skal man gengive det korrekt.

Nedenstående billede er f.eks. ikke gengivet korrekt.

Hvornår bryder man rettighederne?

Det er svært at svare entydigt på men i ophavsretsloven står der:

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

 • Konfirmandcenteret har f.eks. optaget mange billeder, fået grafiker og tegnere til at producere billeder og lige nu har vi hyret fotograf der er ved optage en række billeder.
  Vi forsøger altså at opbygge et arkiv af billeder som i gerne må bruge af, vi kræver ikke rettigheder.
 • Dernæst er der en forældedes frist på 70 år for kunst og 50 for fotografi. Det vil jo sige at utrolig meget kirkelig kunst ikke er pålagt rettigheder og kan derfor bruges frit.

 • Endelig er der en række frie fotodatabaser hvor man kan bruge billeder - medmindre man bruger dem kommercielt, altså laver en bog hvor man tjener penge ved udgivelse.

Her kan henvises til:

 • Freeimages.com et sted hvor konfirmandcenteret har fundet mange brugbare billeder.
 • Pixabay.com en rigtig god side, man skal registrere sig, men derefter mange muligheder og man kan søge på dansk.
 • Everystockphoto.com En billeddatabase, hvor en stor samling gratis billeder er hentet ind fra forskellige kilder og hjemmeside
 • Morguefile.com På Morguefile er alle billeder uden rettighedskrav. Her kan du plukke billeder, lige så meget du lyster, kvit og frit.

Endelig kan man købe sig rettighederne til at bruge billeder fra istock hvor man altså ved køb får den fulde rettighed også til at bruge billedet i trykte udgivelser.