Følgende fire grundmaterialer kan købes pt.

Vi har forsøgt at beskrive materialets form og indhold samt enkelte steder fået nogle præster til at beskrive materialet.

 

Materialet Kon4mand er i en redaktionsfase, og når det genudgives, vil vi også beskrive det her.