Con Dios er et undervisningsmateriale til konfirmationsforberedelsen der bygger på en model med lærervejledning og elevhæfte. Materialet dækker bredt mange af de kristne grundtemaer, man kan tænke sig at præsentere for konfirmanderne. Con Dios hører til et af de materialer der rigeligt kan bære et års komplet konfirmandforløb fra start til slut.

 

Forfatterne har fundet inspiration i det svenske konfirmandmateriale af samme navn. Materialet sigter på at møde konfirmanderne i deres eget sprog, der hvor de er. Dette ses især på elevhæftet, der ikke er udformet som et klassisk arbejdshæfte, men i stedet som et ungdomsmagasin. Der ikke lagt op til at man skal skrive i hæftet, dette forgår enten på kopiark fra Lærervejledningen (hvor flere kan hentes på nettet) eller i notesbog.

Forfatter:

Johan Reftel og Kristina Reftel

Forlag:

Eksistensen

Type materiale:

Komplet konfirmandforløb

Udgivet:

2003, 2008 (2.udgave)

Dele:

Lærervejledning og Elevhæfte

Ekstra tilbehør:

En række bilag kan hentes på Aros undervisers hjemmeside:

1. Første time med holdet
2. Bibelen
3. Tro og viden
4. Tro og tvivl
5. Gud
6. Gud og det onde
7. Faderen
8. Hvem mig
9. Kærester
10. De ti bud
11. Sønnen
12. Følg mig
13. Korsfæstet
14. Helligånden
15. Tilgivelse
16. Om døden
17. Bøn
18. Gudstjenesten
19. At gå videre med Gud

Død og begravet

Hvor går grænsen

Livet efter

Må man fiske i bibelen

Menneskers dom

På et hængende hår

Regnskabets time

 • Bibelen
 • Tro og viden
 • Tro og tvivl
 • Gud
 • Gud og det onde
 • Faderen
 • Hvem? Mig!
 • Kærester
 • De ti bud
 • Sønnen
 • Følg mig
 • Korsfæstet
 • Helligånden
 • Tilgivelse
 • Om døden
 • Bøn
 • Gudstjenesten
 • At gå videre – med Gud

I den nyeste udgave (2.udgave) af Con Dios har elevhæftet 19 afsnit. Med et konfirmationsforløb på 26-28 dobbelte lektioner, lægges der altså ikke op til en model med et afsnit per gang. Der er imidlertid rigeligt kød på mange af afsnittene og nogle temaer er så omfattende at man kan brede dem ud over et par gange.

 

Lærervejledningen er en stor og lettilgængelig kilde til inspiration. Til hvert afsnit i Elevhæftet er der i Lærervejledningen koblet:

 • ”Kommentar til kapitlet”
 • Kopiark til afsnittet
 • Forslag til aktiviteter (herunder også film, musik, o. lign)
 • Tips (dvs. en hurtig ide)
 • Forslag til fordybelse
 • Andagt
 • Forslag til supplerende litteratur til underviseren

 

Hvis man vælger at følge forslagene i Lærervejledningen, samt at bygge hele sit forløb på Con Dios, sikrer materialet at man når igennem de centrale emner for konfirmationsforberedelsen, samt at man får benyttet en bred vifte af undervisningsformer så som skriveøvelser, fortælling, dramatisering, rollespil, projektarbejde, kreativt arbejde, quiz, diskussion osv.

 • Nutidigt sprog og grafisk udtryk
 • Lettilgængelig lærervejledning
 • Bred vifte af undervisningsformer
 • Omfattende indhold af temaer
 • Let at tilpasse til ens egen undervisningsplan/stil
 • Godt Layout
 • Gode øvelser/opgaver

Sognepræst Peter Albek Noer (kbf.), Frøslev Sogn

”Man bliver nød til at begrænse sig lidt, så jeg bruger et udvalg fra materialet, måske 50-60%.”

”Det jeg godt kan lide er at man har et værktøj til at komme tæt på den enkelte konfirmand, og at de kommer tættere på sig selv. Øvelserne, f.eks. hvordan man skære et æble over, at rive kors ud af papir, eller ordene der først ligner stregkoder, er et god måde at lære at se tingene fra en anden vinkel, og måske i sidste ende at konfirmanden ser sig selv fra en anden vinkel.”

”Det er en super indledning (Mer’ end det vi ser), et godt redskab til at se på sig selv og vurdere sig selv. Det er en god øjenåbner, f.eks. afsnittet om Tilgivelse, at det både er vigtigt at høre/sige tilgivelsen men at opleve og mærke den, her bruger jeg Earthsong af Michael Jackson der giver et stærkt indtryk af det at bede om tilgivelse.”

 

Sognepræst Ole Cæsar Jensen (kbf.), Hillerød Kirke

”Jeg har brugt Con Dios siden 2003. I en årrække havde jeg brugt et andet materiale og trængte til fornyelse. I første omgang valgte jeg Con Dios på grund af layoutet.”

 ”Det er ikke sådan at jeg gennemgår materialet fra start til slut med konfirmanderne, jeg udvælger bidder som jeg finder særligt relevante.”

 ”Materialets styrker er gode indgangsvinkler til de enkelte emner, et godt layout for konfirmanderne og de relevante kommentarer til de emner man som præst gerne vil have, at konfirmanderne skal have kendskab til”.