Konfirmandens bog er bygget op over 20 forskellige emner, som tager udgangspunkt i konfirmandernes livsspørgsmål. Hvem er jeg? Hvem er Gud? Hvad har Gud med mit liv at gøre? Kan man tro? Og på hvad? Hvert af de 20 emner rummer både en tekst skrevet til konfirmanden og en gendigtet bibelfortælling.

I bogen er der også faktasider om bl.a. kirken, Jesus, dåben og Bibelen. – Indholdet i de mere faktaorienterede afsnit kan hjælpe til med at udvide samtalen om de konkrete emner. Indholdet er varieret med billeder, citater, sangtekster, så konfirmanderne kan finde forskellige veje ind i emnet.


Læs mere - klik her

Vejledning til bogen - klik her

Vejledning til Konfirmandens bog er til dig, som leder konfirmationsforberedelsen.

Bogen består af tre dele:
Første del: Forslag til hvordan den enkelte time kan opbygges. Den kan bruges som et kartotek med forskellige muligheder for at sammensætte timen.
Hvert kapitel går ud fra et eller flere temaer, som passer med tema og faktasider i Konfirmandens bog.
Under hver rubrik er der forslag til metoder og øvelser, musik og film, bibeltekster og salmer, tilknytning til gudstjenesten og oplevelser.

Anden del: Tekster som berører teologiske, metodiske og pædagogiske udgangspunkter og overvejelser i arbejdet med konfirmander.

Tredje del: Består af andagter med forslag til fortælling og salmer, som passer til temaerne i Konfirmandens bog og undervisningsvejledningen.
På den måde kan en undervisningsgang bygges op både med troens praksis og teori, begge samlende sig omkring samme tema. 

Læs mere - klik her