Free Spirit er et nyere materiale (fra 2008), der introducerer et helt konfirmationsforløb der baserer sig på brugen af Martin Lönnebos Kristuskrans (læs mere: www.kristuskransen.dk).

 

Det særlige ved materialet er at det er bundet til en helt konkret fromhedspraksis, udtrykt i en meditativ andagt med Kristuskransen som omdrejningspunkt. Hver undervisningsgang indledes (eller evt. afsluttes) med denne faste andagt. Målet er, at konfirmanderne ved konfirmationsdagen har fået indøvet et konkret redskab til at praktisere og bruge troen.

 

Materialet vægter således brugen af det rituelle rum, Kristuskransen og meditation som primære undervisningsformer.

Forfatter:

Anna Helleberg Kluge

Forlag: Eksistensen - klik her

Type materiale:

Komplet konfirmandforløb

Udgivet:

2008

Dele:

Free Spirit – Konfirmander og Kristuskransen (undervisningsvejledning) og Æske med Kristuskrans og meditationsark

Ekstra tilbehør:

Æske med meditationsark, lykønskningskort

 • Velkomst
 • Kirkerum og trospraksis
 • Introduktion til Kristuskransen
 • Gudsbilleder
 • Skabelse, opretholdelse
 • Identitet, det kristne menneskesyn
 • Jesu dåb
 • Kirkens dåbsritual
 • Synd
 • Svigt
 • At vokse som kristen
 • Bøn
 • Jesus som Guds kærlighed
 • Forsoning og frelse
 • Kærlighedens konsekvens – fællesskab
 • Kærlighedens konsekvens – gudstjeneste
 • Diakoni
 • Mission
 • Det onde, teodicé
 • Døden som livsvilkår
 • Døden konkret
 • Bøn
 • Kristi opstandelse
 • Fænomenologisk om opstandelse – tilgivelse
 • Kristi genkomst – håb
 • Gudsbilleder
 • Afslutning

Materialet består af en Undervisningsvejledning og en æske indeholdende meditationsark og Kristuskrans. Hver konfirmand får en æske og en Kristuskrans. I løbet af konfirmationsforberedelsen modtager konfirmanderne meditationsarkene, så de på konfirmationsdagen står med et komplet sæt med 12 ark.

Undervisningsvejledningen præsenterer et forløb på 27 gange, dvs. 54 lektioner i alt.

Hver gang indledes med andagten i kirken, derefter går man til konfirmandlokalet, hvor konfirmationsforberedelsen fortsætter.

Undervisningsvejledningen giver en detaljeret oversigt over hvordan andagten generelt forløber, præstens rolle, de visuelle og auditive elementer, hvordan og hvornår meditationsark skal udleveres, dagens salmer, hvad man kan forvente af konfirmanderne, osv.

 

Der er vejledning til hver af forløbets 27 gange. Der indledes med en oversigt over alle lektioner med dagens hovedtema og formål. Herefter er der et kapitel for hver lektion. Her gives dagens tema samt den tilknyttede perle fra Kristuskransen. Hvert kapitel har underoverskrifterne:

-          I kirken/andagtsrummet: Her henvises kort til dagens andagt og salmer.

-          I konfirmandstuen: Under forskellige underoverskrifter kommer forslag til samtaler/opgaver/øvelser der belyser aspekter af dagens tema. Der gives både konkrete forslag til aktiviteter, samt mere generelle oplæg til diskussioner, samtaler, el. lign. Som præst eller konfirmandunderviser er man tydeligt ”friere” stillet i at afvikle denne del af lektionen.

Bagerst i Undervisningsvejledningen finder man et forslag til et alternativt brug af Free Spirit materialet. Her beskrives hvordan man kan bruge materialet i en pilgrimsvandring med konfirmanderne, enten som alternativ til tiden i konfirmandstuen (1-2 poster per gang) eller i forbindelse med f.eks. temadag eller konfirmandweekend.

 • Udnytter kirkes rum og ritualer
 • Stor grad af sanselighed
 • Konfirmanderne oplever hvordan konfirmationsforberedelsen er helt anderledes end at gå i skole.
 • Andagten
 • Struktur og rammer

Sognepræst (kbf.) Bettina Birk Jensen, Husum Kirke

”Jeg havde hørt lidt fra kolleger der havde brugt Free Spirit materialet med deres konfirmander, men dette er første år jeg bruger det.”

”Det er primært andagtsdelen jeg bruger, ellers bruger jeg bogen som inspiration og fylder på med mit eget stof.”

”Andagtsdelen er Free Spirit materialets klare styrke. Jeg har også tidligere brugt andagter i min konfirmationsforberedelse, men det er rart at have en helt fast struktur og det er en arbejdsmæssig aflastning for mig.”

”Det er godt for konfirmanderne at få den ramme som andagten er, samtidig giver Kristuskransen dem noget helt konkret at forholde sig til.”