Retfærdighed

Beskrivelse:

Retfærdighed er et rollespil for konfirmander. I rollespillet påtager de sig rollerne som dommere i et fiktivt retssamfund, hvor et seks-kammer system sikrer, at alle bliver dømt så retfærdigt som muligt. Dommerne dømmer ud fra seks forskellige principper, og alle vejer lige tungt. Disse er naturligvis alle baseret på virkelige idealer om retfærdighed, og tanken er at give konfirmanderne en forståelse for, hvad der egentlig kan ligge bag, når vi dømmer folk.

Efter rollespillet diskuterer konfirmanderne i grupper [sammen med instruktørerne], hvordan det gør sig gældende ikke bare, når vi dømmer folk ud fra lovbrud, men også når vi dømmer dem socialt – i vennegrupper, familier, klasser, etc.

 

Håbet er, at konfirmanderne går derfra med en større forståelse for, at retfærdighed og straf er komplicerede størrelser - både på det personlige plan og det lovmæssige.

 

Pris:

9000 kr. + moms + transport: 3,80 kr. pr. km + bro (Vi holder til i København)

 

Op til 100 deltagere, to timers varighed

 

Hvor?

Hele landet

 

Kontaktoplysninger:

 

E-mail: kontakt@slet-dette.rollespilsakademiet.dk

Web: www.rollespilsakademiet.dk