Et konfirmandrollespil om indførelsen af kristendommen i Danmark i kong Harald Blåtands tid omkring årene 965-980.

Pris:

Et 4 timers forløb, 1 hold med ca. 25 elever inkl. arbejdsmateriale: 5000 Kr. Mere end 25 elever: 5000kr for de første 25 elever, herefter 200kr/elev.

Fagligt Indhold:

Et ryste-sammen event i begyndelsen eller afslutningen af konfirmandåret.
Formidling af centrale kristne værdier og indhold som:

  • Fadervor, Trosbekendelse, dåb, nadver.
  • Missionshistorie/religionsskifte.
  • Andre religioner: Hedenskab, Islam, Jødedom.
  • Fællesskab mellem konfirmander og voksne.
  • Etisk opførsel, næstekærlighed, tolerance.
  • Action: Bueskydning, evt. fægtning med trævåben.
  • Vandring: At gå en tur sammen,
  • Souvenirs: selvstøbte kors af tin.

Didaktik:

Præsterne får i forvejen arbejdsmateriale tilsendt, som med fordel kan bruges til at forberede og efterbearbejde spillet i undervisningen. På museet skal eleverne udspørge de historiske personer, som de møder og svare på deres spørgsmål. Elevernes dyster om at indsamle så mange korsmønter som muligt. De bliver udklædt med kapper. Præsterne går med gruppen og må gerne vejlede og deltage i spillet.

Bevægelse og fysisk aktivitet skal fremme indlæringen. Man går en ca. 2 km lang rundtur med 5-6 stationer, med flere fysiske udfordringer, heriblandt bueskydning.

Til sidst evalueres elevernes udbytte. Centrale punkter bliver gennemgået af formidlerne.

 

Corona hensyn:

Eleverne deles i hold af 10 personer og går forskudt rundt mellem de forskellige stationer. De får udleveret håndsprit og der er håndsprit tilstede på alle interaktive stationer. Spillet foregår mest udenfor og ellers i store rum i vikingehuse.

Spilperiode:

På grund af vejret, museets åbningstider og konfirmandåret er det muligt at booke rollespillet i april (uge 14, 15 og 16) og september/oktober (uge 37, 38, 39, 40).

Kontakt:

Jakob Ljørring Pedersen

31 99 06 75 /  jakob.pedersen@slet-dette.aalborg.dk

Vikingecenter Fyrkat
Fyrkatvej 37 B
9500 Hobro

Stationerne på elvernes rundtur:

Eksempler på stationer i rollespillet:

1.     Fyrkat: (Midt i ringvolden, 30 min.)

Vølven sætter eleverne i gang. De får til opgave at finde ud af, om der er hold i den nye religion, som kongen har påbudt. Kongens Bygmester instruerer i borgbyggeri og der bankes trænagler til byggeriet og konstrueres i model af borgen. Pointen er en fælles arbejdsopgave, hvor de skal hjælpe hinanden.

2.     Jelling: (Langhus ved ringvolden, 30 min.)

Kong Harald har magtpolitiske argumenter for religionsskiftet. Den tyske kejser har tvunget Harald til at være lensmand og antage kristendommen. Men det har også sine fordele. Samhandelen med Europa bliver lettere. Brylluppet med den slaviske dronning Tove kom til stand. Og hvem ved, måske har præstene ret og der er et paradis og måske går verden faktisk under om lidt (år 1000).  

Der vises en model af Jellingstenen og den Jernhandske frem, som biskop Poppo har båret jernbyrd med.  De skal rejse med et brev til Tyskland for ham.

3.     Hedeby: (ved vandmøllen, 30 min.)

 Ibrahim al Tartushi, konverteret jøde, nu muslim optræder som købmand og diplomat. Jødedommens og Muslimernes holdning til Gud forklares. En Fiskerkone fortæller om trællenes liv og håb om frelse i himmeriget. Hun var nødt til at drukne sine nyfødte børn på grund af fattigdommen. Ansgar havde derimod reddet nogle børn og opdraget dem i sin skole. Historien kunne bruges til at formidle medmenneskelighed / næstekærlighed til alle mennesker.

Hos sølvsmeden:  Konfirmanderne må støbe deres eget kors vedhæng i tin.

4.     Dannevirke:

Der skal betales told til den tyske kejser ved grænsen. Vagten taler kun tysk.

5.     Onsild, en hedensk offerplads: (ved søen, 30 min.)

Goden fortæller om offerreligion og menneskeagtige guder, handel med guderne som grundlag for tro og god vækst.  Kristne fester ligger på hedenske festdage: Påske, Skt. Hans, Jul. Perhta/Lucia. Ugedagenes navne.

Bueskydning med Palnatoke efter æbler. Kong Harald anses som en undertrykker, der har forbudt dyrkelsen af de gamle guder. Man forbereder et oprør og eleverne skal tage stilling til, hvem de vil støtte.

6.     Bremen-Hamborg (vikingcentret, 120 min.)

Ærkebiskop Adaldag, kejserens kansler styrer Nordtyskland. Konfirmanderne skal bygge trosbekendelsen med brædder. Den afsatte dødssyge pave Benedikt 5. sidder som fange. Mathilde, kejserens unge datter er til stede. Hun forklarer (den moderne) kirkes netværk og stiller anonymt personlige nærgående spørgsmål. (Efter aftale med præsten)

Præsterne har mulighed for at byde ind med alternative temaer eller aktuelle fokuspunkter. Der tages forbehold for ændringer pga. vejr o.a.