Dommen

Beskrivelse:

Hvad er det rigtige at gøre? Hvordan – hvis overhovedet – kan vi fælde dom over vores egne og vores medmenneskers handlinger? Igennem to timer udforsker konfirmanderne etikken og nogle af de leveregler, der præsenteres i Bibelen.

Dommen er bygget op om et rollespil, hvor konfirmanderne skal dømme en række personer, som bliver spillet af rollespilsakademiets instruktører. Situationerne er karikerede og dilemmaerne hårde. Som vejledning og lovtekst har konfirmanderne Bibelens ti bud. De kan krydsforhøre og spørge i dybden for at afveje om den anklagede er skyldig, eller om hans eller hendes gode handlinger vejer tungere.

Målet med rollespillet er at vise det absurde i en firkantet moral. Konfirmanderne skal have udfordret deres syn på Biblen og kristendommen og lære, at udvikling af personlig etik ikke sker ved at forholde sig stringent til en række regler.

Hvis Biblen skal fungere som etisk vejledning, skal den spille sammen med personlige, eksistentielle overvejelser og stillingtagen. For at opnå dette er der indlagt en række refleksioner efter hvert kapitel i rollespillet, hvor afvikleren tager sin maske af og diskuterer konfirmandernes dom.

Pris:

9000 kr. + moms + transport: 3,80 kr. pr. km + bro (Vi holder til i København)

Hvor?

Hele landet

Kontaktoplysninger:

E-mail: kontakt@slet-dette.rollespilsakademiet.dk

Web: www.rollespilsakademiet.dk