Et konfirmand rollespil om indførelsen af kristendommen i Danmark i kong Harald Blåtands tid omkring årene 965-980.

Budget:

4 timer, 1 hold med ca. 25 elever, enkelt mad og arbejdsmateriale:  5000 Kr. (To hold samtidigt, ca. 50 elever, er muligt, hvis de har mindst 2 voksne med.)

Fagligt Indhold:

Et ryste-sammen event i begyndelsen eller afslutningen a konfirmandåret.
Formidling af centrale kristne værdier og indhold som:

  • Fadervor, Trosbekendelse, dåb, nadver.
  • Missionshistorie/religionsskifte.
  • Andre religioner: Hedenskab, Islam, Jødedom.
  • Fællesskab mellem konfirmander og voksne.
  • Etisk opførsel, næstekærlighed, tolerance.
  • Action: Bueskydning, evt. fægtning med trævåben.
  • Vandring: At gå en tur sammen,
  • Souvenirs: selvstøbte tin kors.

Didaktik:

Præsterne får i forvejen arbejdsmateriale tilsendt, som med fordel kan bruges til at forberede og efterbearbejde spillet i undervisningen. På museet skal eleverne udspørge de historiske personer, som de møder og svare på deres spørgsmål. Elevernes dyster om at indsamle så mange korsmønter som muligt. De bliver udklædt med kapper. Præsterne går med gruppen og må gerne vejlede og deltage i spillet.

Bevægelse og fysisk aktivitet skal fremme indlæringen. Man går en ca. 2 km lang rundtur med 5-6 stationer.  Der skal skydes med buer, træstammer skal flyttes og man skal gå balance.

Til sidst evalueres elevernes udbytte. Centrale punkter bliver gennemgået af formidlerne.

Terminer:

På grund af vejret, museets åbningstider og konfirmandåret er det muligt at booke terminer i april og september/oktober

Kontakt:

Vikingecenter Fyrkat
Fyrkatvej 37 B
9500 Hobro

Telefon:
Jakob Ljørring Pedersen: 31 99 06 75
Anne Mette Gielsager Petersen: 31 99 41 75
Mail:  historiskmuseum@slet-dette.aalborg.dk

Spørgsmål angående pædagogisk, historisk og teologisk indhold:

Jens Nieling:
21 81 88 21
Mail: jens_nieling@yahoo.dk

1.     Fyrkat: (Midt i ringvolden, 30 min.)

Vølven sætter eleverne i gang. De får til opgave at finde ud af, om der er hold i den nye religion, som kongen har påbudt. De skal også slæbe træ eller sæk på kongens befaling. En byggemand viser hvordan. Pointen er en fælles arbejdsopgave, hvor de skal hjælpe hinanden.

2.     Jelling: (Langhus ved ringvolden, 30 min.)

Kong Harald har magtpolitiske argumenter for religionsskiftet. Den tyske kejser har tvunget Harald til at være lensmand og antage kristendommen. Men det har også sine fordele. Samhandelen med Europa bliver lettere. Brylluppet med den slaviske dronning Tove kom til stand. Og hvem ved, måske har præstene ret og der er et paradis og måske går verden faktisk under om lidt (år 1000).  

Der vises en model af Jellingstenen og den Jernhandske frem, som biskop Poppo har båret jernbyrd med.  De skal rejse med et brev til Tyskland for ham.

3.     Hedeby: (ved vandmøllen, 30 min.)

 Ibrahim al Tartushi, konverteret jøde, nu muslim optræder som købmand og diplomat. Jødedommens og Muslimernes holdning til Gud forklares. En Fiskerkone fortæller om trællenes liv og håb om frelse i himmeriget. Hun var nødt til at drukne sine nyfødte børn på grund af fattigdommen. Ansgar havde derimod reddet nogle børn og opdraget dem i sin skole. Historien kunne bruges til at formidle medmenneskelighed / næstekærlighed til alle mennesker.

Hos sølvsmeden:  Konfirmanderne må støbe deres egen kors vedhæng i tin.

4.     Dannevirke:

Der skal betales told til den tyske kejser ved grænsen. Vagten taler kun tysk.

5.     Onsild, en hedensk offerplads: (ved søen, 30 min.)

Goden fortæller om offerreligion og menneskeagtige guder, handel med guderne som grundlag for tro og god vækst.  Kristne fester ligger på hedenske festdage: Påske, Skt. Hans, Jul. Perhta/Lucia. Ugedagenes navne.

Bueskydning med Palnatoke efter æbler. Kong Harald anses som undertrykker. Man forbereder oprør.

6.     Bremen-Hamborg (vikingcentret, 120 min.)

Ærkebiskop Adaldag, kejserens kansler styrer Nordtyskland. Konfirmanderne skal bygge trosbekendelsen med brædder. Den afsatte dødssyge pave Benedikt  5. sidder som fange. Mathilde, kejserens unge datter er til stede. Hun forklarer (den moderne) kirkes netværk og stiller anonymt personlige nærgående spørgsmål. (Efter aftale med præsten)

Der serveres enkelt varm vikingemad ved bålstedet i langhuset. Nadver historien læses højt og forklares efter heliant bogen fra. 9. årh.

7.     Opsummering:

 Alle medarbejder og elever evaluerer udbyttet. Svarene i arbejdsmaterialet gennemgås til senere brug i undervisningen.

Præsterne har mulighed for at byde ind med alternative temaer eller aktuelle fokuspunkter. Der tages forbehold for ændringer pga. vejr o.a.