Videregivelse af oplysninger og indskrivning efter persondataforordning:

”Videregivelse til præster

Datatilsynet har tidligere taget stilling i sager, hvor skoler har videregivet elevoplysninger til præster i forbindelse med konfirmationsforberedelse.

Skolen skal vurdere, om elevens interesser går forud for skolens legitime interesse i at videregive oplysningerne. Hensynet til barnet og den unge skal tillægges særlig vægt i vurderingen.

Det er således skolen, der skal afgøre, om betingelserne for at videregive elevoplysninger uden samtykke er opfyldt. Det er Datatilsynets opfattelse, at der normalt ikke kan ske videregivelse af oplysninger om elever til præster uden samtykke i forbindelse med minikonfirmand-forberedelse. 

I forbindelse med konfirmationsforberedelse er det Datatilsynets opfattelse, at der kan ske videregivelse af oplysninger om elever til præster uden samtykke. Datatilsynet lægger vægt på, at videregivelsen sker med henblik på at planlægge konfirmationsforberedelsen, så den griber mindst muligt ind i undervisningen, og at der alene videregives oplysninger i de tilfælde, hvor forældrene har tilkendegivet, at barnet skal gå til konfirmationsforberedelse.”

Link til datastyrelse - klik her

Indskrivning efter ny persondataforordning:

Hvis man vil sikre sig i forbindelse omkring den persondataordning GDPR 25. maj 2018 - kan man lave en indskrivningsblanket hvor det fremgår hvad der sker med indsamlede data - klik her - som Bent Skovhus Christensen, sognepræst ved Sædden kirke har valgt.

Man kan også skrive det på kirkens hjemmeside og henvise til  det i indskrivningsblanket.

Find evt. inspiration hvad vi har skrevet på vores hjemmeside - klik her