Folkeskolens fælles mål i kristendomskundskab

Folkeskolens fællesmål for kristendomskundskab er inddelt i 3 hovedområder, hvor der efterfølgende er opsat mål for undervisningen. 

Færdigheds- og vidensmål efter 6. klasse

Kompetence         Kompetencemål

Livsfilosofi og etik

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
Bibelske fortællingerEleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger
Kristendom

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Fordybelse - diverse link:

Her finder du diverse link til mål, læseplan og vejledning:

  • Fælles mål for folkeskolen kristendom kompetencemål - klik her
  • Læseplan for faget kristendom - klik her
  • Se også vejledning til kristendomskundskab - klik her
  • På denne hjemmeside finder man alle link - klik her