Øverum eller gudstjeneste?

En masteropgave om konfirmanders oplevelse af at gå til højmesse, skrevet af sognepræst Karen Togsverd Hansen, indikerer, at konfirmanderne ikke oplever den ugentlige andagt i konfirmationsforberedelsen som en andagt. Konfirmanderne omtaler det som det tidspunkt, hvor man ”øver” fadervor, trosbekendelsen mv. og opfatter det dermed mere som et ”øverum” snarere end et gudstjenesterum. Det er en udfordring! Derfor er det vigtigt, hvordan vi som præster sætter rammerne for andagten, så det øveprægede nedtones og det gudstjenesteprægede rum får mere plads.

Elementer, som kan indlægges for at understrege andagtsstemningen:

  • Korstegnelse
  • Velsignelse
  • Lystænding
  • Stilhed

Derudover er der også en række praktiske forhold, der skal huskes:

  • Et opvarmet kirkerum, som følges behageligt at være i
  • Blomster og lys på alteret, som der også vil være til en almindelig gudstjeneste
  • At kirkerummet er klart, når konfirmanderne kommer

Hvis man holder andagten i konfirmandstuen, hvor der også foregår undervisning, skal rummet i højere grad ”sættes”, så det fornemmes som et gudstjenesterum:

  • Skab et alter, der er ens fra gang til gang med dug, blomster, lys og evt. et krucifiks
  • Arrangér rummet med stole og skub bordene væk
  • Hav gudstjenesterummet klart, når konfirmanderne kommer