1. tekstrække konfirmandandagter

1.s.i advent Matt. 21,1-9 Fejre kirkens nytår
2.s.i advent Luk. 21,25-36 Katastrofe, undergang og overgang
3.s.i advent Matt. 11,2-10 Tro og tvivl
4.s.i advent Joh. 1,19-28 Identitet og dåb
H3k. søndag Matt. 2,1-12 De tre vise mænd
1.s.e.h3k Luk. 2,41-52 Hvis jeg blev væk fra mine forældre
2.s.e.h3k Joh. 2,1-11 Forvandling
3.s.e.h3k Matt. 8,1-13 Tro og tillid
4.s.e.h3k Matt. 8,23-27 Kontroltab og magtesløshed
5.s.e.h3k Matt. 13,24-30  Fake news
Sidste s.e.h3k Matt. 17,1-9 En stjernestund på bjerget 
Septuagesima Matt. 20,1-16 Arbejderne på vingården
Seksagesima Mark. 4,1-20 Angsten for at spilde
Fastelavn Matt. 3,13-17 Dåb, menighedens fællesskab
1.s.i fasten Matt. 4,1-11 Ondskab og fristelse
2.s.i fasten Matt. 15,21-28 Tillid og tro
3.s.i fasten Luk. 11,14-28 Ondskab
Midfaste søndag Joh. 6,1-15 At dele med hinanden
Mariæ bebudelse Luk. 1,26-38 Gud er så stor, at det ikke er til at fatte
Palmesøndag Matt. 21,1-9  At ride direkte ind i døden
Påskedag Mark. 16,1-8  Opstandelse
1.s.e.påske Joh. 20,19-31  Følg mig
2.s.e.påske Joh. 10,11-16 Efterfølgelse, den gode hyrde
3.s.e.påske Joh. 16,16-22 Mindes om dem der ikke er
4.s.e.påske Joh. 16,5-15 Treenighed - 

 

Sommerferie

12.s.e.trin Mark. 7,31-37 At få sprog /mirakel
13.s.e.trin Luk. 10,23-37 Hvem er min næste?
14.s.e.trin Luk. 17,11-19 At være udenfor
15.s.e.trin Matt. 6,24-34 At tale om det gode liv – versus bekymringer
16.s.e.trin Luk. 7,11-17 Døden af brød alene – vi har alle brug for opstandelsen I vores liv 
17.s.e.trin Luk. 14,1-11  Pladser og ydmyghed
18.s.e.trin Matt. 22,34-46  Kærlighed til Gud og næsten
19.s.e.trin Mark. 2,1-12  At bære og blive båret
20.s.e.trin Matt. 22,1-14  At have den rette indstilling og bidrage med det, man har
21.s.e.trin Joh. 4,46-53  At blive opmærksom på tegn fra Gud
22.s.e.trin Matt. 18,21-35 Tilgivelse
Alle helgen Matt. 5,1-12 At øve sig på at dø
23.s.e.trin Matt. 22,15-22 To sider af samme sag – godt og ondt
24.s.e.trin Matt. 9,18-26 Tillid og berøring
25.s.e.trin Matt. 24,15-28 Undergang
Sidste søndag i kirkeåret

Matt. 25,31-46

                             

Gjort mod den af mine mindste