2. tekstrække konfirmandandagter

1.s.i advent Luk. 4,16-30 Følelser, stemninger
2.s.i advent Matt. 25,1-13 At gribe øjeblikket
3.s.i advent Luk. 1,67-80 Lys-mørke
4.s.i advent Joh. 3,25-36 Gør andre større
H3k. søndag Joh. 8,12-20 Lys
1.s.e.h3k Mark. 10,13-16 At lukke ind og holde ude
2.s.e.h3k Joh 4,5-26 At tale om det, vi har brug for
3.s.e.h3k Luk. 17,5-10  Tro
4.s.e.h3k Matt. 14,22-33 Frels mig
5.s.e.h3k Matt. 13,24-30 el.

Det gode og det onde

Matt. 13,44-52  
Sidste s.e.h3k Joh. 12,23-33  Nye begyndelser
Septuagesima Matt. 25,14-30 At bruge sine evner
Seksagesima Mark. 4,26-32 Billeder på gudsriget
Fastelavn Luk. 18,31-43 Se ting i et nyt perspektiv
1.s.i fasten Luk. 22,24-32 Rollebyt, tjener for en dag
2.s.i fasten Mark. 9,14-29 Bøn som svar på ondskab
3.s.i fasten Joh. 8,42-51 Løgn - sandhed
Midfaste søndag Joh. 6,24-35[37] Livets brød
Mariæ bebudelse Luk. 1,46-55 Glæden ved miraklet
Palmesøndag Mark. 14,3-9 el. Uventet godhed
Joh. 12,1-16
Påskedag Matt. 28,1-8 Opstandelse
1.s.e.påske Joh. 21,15-19 Om at være elsket
2.s.e.påske Joh. 10,22-30 Tillid, tryghed og tro
3.s.e.påske Joh. 14,1-11 At finde vej mod det ukendte
4.s.e.påske Joh. 8,28-36 Sandhed

Sommerferie

10.s.e.trin Matt. 11,16-24 Om at gøre det rigtige
11.s.e.trin Luk. 7,36-50 Om Guds godhed
12.s.e.trin Matt. 12,31-42 Går du med solbriller?
13.s.e.trin Matt. 20,20-28 Den, der tjener andre, er den største
14.s.e.trin Joh. 5,1-15 At bære på det tunge
15.s.e.trin Luk. 10,38-42 At være god til noget
16.s.e.trin Joh. 11,19-45 Fortællingen om Lazarus set med Marthas øjne
17.s.e.trin Mark. 2,14-22 Retfærdighed – syndere og toldere
18.s.e.trin Joh. 15,1-11 Fællesskab, en brik i et puslespil
19.s.e.trin Joh. 1,35-51 Følg mig! 
20.s.e.trin Matt. 21,28-44 Krop og ord siger ikke altid det samme
21.s.e.trin

Luk. 13,1-9

                              

Der er ingen sammenhæng mellem årsag  og virkning
22.s.e.trin Matt. 18,1-14 Bliv som børn
Alle helgen Matt. 5,13-16 Vær lys for andre
23.s.e.trin Mark. 12,38-44 At give alt hvad man har
24.s.e.trin Joh. 5,17-29 Dom
25.s.e.trin Luk. 17,20-33 Guds rige er midt imellem os
Sidste søndag i kirkeåret Matt. 11,25-30

Tunge byrder