Andagter til kirkeåret

At lave et liturgisk rum i forbindelse med konfirmationsforberedelsen er helt oplagt. Nogle kalder det minigudstjeneste, andre kalder det andagt. Det betyder mindre, hvad man kalder det, men det er afgørende, hvordan det gribes an. Rammerne er vigtige, så konfirmanderne med tiden får en tryghed i, at de kan læne sig ind i en form, de har lært at kende - et ritual de kan føle sig hjemme i. I det liturgiske rum kan man træne og øve på elementer som trosbekendelse, fadervor og salmer, men det skulle gerne blive mere end et øverum. Det er afgørende, at der også skabes tid og rum for refleksion og eftertanke.

Opstarten er vigtig, da en række konfirmander let kan blive fremmedgjorte i en tradition, de ikke har mødt før. Her er et par gode råd - klik her

Vi har lavet dette materiale over søndagens evangelietekster til kirkeåret, så man både kan præsentere søndagens tekst, men også tematisere den. Du vil altså hver uge kunne finde en ny refleksion til søndagens tekst - set ud fra de 13-15åriges vinkel.

Refleksionen er i nogle tilfælde mundtlig i form af spørgsmål eller en fortælling, andre gange er det en aktivitet eller et forløb, hvor der kræves et mindre forarbejde. Det kan være at medbringe lidt aske, en trappestige eller udprinte nogle spørgsmål.

Det gennemgående liturgiske forløb er vist nedenfor, men man kan selvfølgelig tilpasse den til lokale forhold.

Andagtsliturgi

Anslag af tema

Hjælp konfirmanderne på vej, og indled med at fortælle, at i dag er temaet for andagten xxx

Salme

Vælg selv en salme, du synes, det er vigtigt, at konfirmanderne lærer at kende. Enten kan det være en salme, I skal synge på søndag, eller det kan være en af ti kernesalmer, du gerne vil lære dine konfirmander i løbet af konfirmandåret.

Trosbekendelse

Siges i kor

Tekstlæsning og refleksion

Se den udfærdigede andagt

Fadervor

Bedes i kor

Evt. bøn

Fadervor kan efterfølges af en bøn, man selv formulerer

Evt. korstegnelse, velsignelse, lystænding, stilhed

 

Salme

Vælg selv en salme, du synes, det er vigtigt, at konfirmanderne lærer at kende. Enten kan det være en salme, I skal synge på søndag, eller det kan være en af ti kernesalmer, du gerne vil lære dine konfirmander i løbet af konfirmandåret.