Pinseløb for minikonfirmander

Pinseløb for minikonfirmander

Mål

At lære om pinsens beretning og bringe sanserne i spil

Forløb

De første kapitler af apostlenes gerninger genfortælles undervejs som posterne skrider frem (ApG. 2,1-13). Her skitseret i stikordform:

  • Post 1: Genfortæl ApG. 1,3-9. Aktivitet: "Føl dig frem": Selv om der er ting, man ikke kan se, kan man godt fornemme, de er der, og hvad det er. Læg forskellige ting frem, som minikonfirmanderne skal føle på med bind for øjnene. De skal derefter sige, hvad det var, de mærkede på.
  • Post 2: Genfortæl ApG. 1,10-12. Aktivitet: "Den usynlige bevæger": Vi kan blive bevæget af ting, vi ikke kan se, ord følelser osv. Hver minikonfirmand skal flytte en tot vat et stykke vej uden at røre ved den. Læg evt. pusterør frem. 
  • Post 3: Genfortæl ApG. 1,15-26: Aktivitet: "At følges med nogen - det er vigtigt at have nogen til at hjælpe sig, og selv at være til hjælp, når man skal ud i verden": Minikonfirmanderne skal gå fra den ene ende af et rum/en gang på fem stykker liggeunderlag uden at røre jorden. De må ikke skubbes, så de skal klumpe sig sammen og lægge dem foran sig.
  • Post 4: Genfortæl ApG. 2,1-13. Aktivitet: "Fortæl, så du bliver forstået": Fang fisk med ord på, og fortæl hvad det er for et ord, uden at sige selve ordet. Ordene på fiskene kan være kærlighed, tro, kirke, præst, salme, Gud, Jesus, fred, børn, oblat, dåb, kors. 
  • Post 5: Det omvendte babelstårn. Det der skete var et omvendt babelstårn. Kerygma. Gud er nu kommet til os, udvælgelsen er blevet gjort universel og verden blevet ny. Aktivitet: Stabel så mange tændstikker som muligt oven på en tom flaske. 

 

 

Ved hver post får minikonfirmanderne et græsk bogstav, der til sammen danner ordet pinse, og når de er færdige, får de en oversigt over de græske bogstaver og hvad de betyder på dansk, og så skal de regne ud, hvad der står.

Snyde græske bogstaver - der ved oversættelse giver ordet Pinse - klik her

Græsk alfabet - klik her

Alternativt kunne man give dem de 5 bogstaver i ΙΧΘΥΣ (IKTYS)er græsk og betyder fisk. De enkelte bogstaver i ordet er samtidig begyndelsesbogstaverne i Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser.

 

 

 

Arbejdsmetode

Løb.

Tekster

ApG 1-2

Forberedelse

Gør posterne klar.

Materialer

Snyde græske bogstaver - der ved oversættelse giver ordet Pinse - klik her

Græsk alfabet - klik her

Varighed

30-45 minutter