Om undervisning af konfirmander med særlige pædagogiske behov.
På de allerfleste konfirmandhold er der en eller flere, som har brug for lidt mere – mere tid, mere tålmodighed, mere tydelighed. Nogle gange bunder behovet for særlig støtte i en funktionsforstyrrelse, andre gange måske i mindre koncentrationsvanskeligheder. Nødvendigt for nogle – godt for alle er et materiale til brug for konfirmationsforberedelsen, der tager højde for de forskellige forudsætninger konfirmanderne kommer med. Bogen tager udgangspunkt i, hvordan man møder konfirmander med behov for særlig støtte – her særligt unge med funktionsforstyrrelser. Ud over en kort beskrivelse af en række funktionsforstyrrelser, ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom og dysleksi, giver materialet konkrete anvisninger på, hvordan man kan tilrettelægge konfirmationsforberedelsen så alle uanset forudsætninger kan deltage.

Kan købes hos Eksistensen - klik her