Hvordan rummer vi børn med særlige behov?

- en udfordring til spejder og FDF

I et kirkelige børne- og ungdomsarbejde har man i årevis givet plads til børn med særlige behov. Her er stor rummelighed, ingen udskiftningsbænk, og konkurrencen om en plads på holdet er ikke et vilkår.   

I 2013 greb man fat i den udfordring og fik Ninna M. Fløistrup Olsen, der har baggrund i spejderarbejde og er uddannet pædagogik, til at skrive denne bog som forklaring og værktøj til den enkelte leder.

En konkret og et brugbart værktøj - kan købes ved 55nord - klik her

Læs anmeldelse - klik her