Det bedste er Gud

Et konfirmationsmateriale for udviklingshæmmede. At undervise handicappede er en udfordring, hvor man uden de mange ord skal formidle sit budskab. I stedet skal der tænkes, tales og handles meget konkret i undervisningen.
Det gør Steen Skovsgaard og Michael Østergaard Jensen i denne bog, hvor de videregiver deres inspiration og erfaringer fra flere års undervisning af udviklingshæmmede konfirmander.
Bogens første del er nogle overordnede overvejelser om, hvad det vil sige at undervise udviklingshæmmede, mens forfatterne i anden del kommer med konkrete ideer til, hvordan undervisningen kan gribes an.
Til materialet er også lavet en elevmappe.

Bogen kan købes hos Eksistensen - klik her