Stenen under sengen

Iben Krogsdal, forfatter og salmedigter, har skrevet novellesamlingen Stenen under sengen. Novellerne er fuldstændig ude af en kirkelig kontekst, men rige på vedkommende og eksistentielle spørgsmål. Novellerne tematiserer forskellige aspekter af luthersk teologi, men uden at bruge det teologiske fagsprog og de svære dogmatiske begreber.

De teologiske emner som eksempelvis ”simul justus et peccator”, realpræsens, toregimentelære og gerningsretfærdighed udspiller sig i personernes indre liv og livet mellem mennesker og bliver dermed til liv og fortællinger, vi kan spejle os i.

Novellerne er skrevet til konfirmander og egner sig både til højtlæsning og til at læse selv. De kan bruges i forbindelse med nogle af de aktiviteter, der findes på Konfirmandcenterets hjemmeside og være med til at åbne op for teologien i et sprog, der ikke er teologisk, men narrativt og alment.  

Læs novellerne - klik her

Køb novellesamlingen for 100 kr - klik her

Ti noveller - download dem her

Trolden (aflad og gerningsretfærdiggørelse, syndens radikalitet, synd og nåde) - klik her

Brunch (synd, simul justus et peccator) - klik her

Spritbilist (de to regimenter) - klik her

Bukserne (at vælge side, at følge sin samvittighed) - klik her

Mørket (Gud er i mørket, realpræsens) - klik her

Hamsteren (den trælbundne vilje, gerningsretfærdiggørelse, det onde, synd og nåde) - klik her

Almas helvede (aflad, gerningsretfærdiggørelse, stedfortrædelse, sonedød, nåde) - klik her

Ulrik (troens frugter, den trælbundne vilje, et kristenmenneskes frihed) - klik her

Uret (synd, det onde, den trælbundne vilje) - klik her

Legenden om fyrsten (Lov og evangelium, et kristenmenneskes frihed, nåde) - klik her