Naturens stemme

Naturens stemme

Mål

At se en sammenhæng imellem skabelsesberetningen og den natur vi lever i

At reflektere over vores ansvar for skaberværket 

At overveje og gennemføre handling i relation til ens refleksion

Forløb
  • Se filmen "Nature is Speaking - Mother Nature" - klik her Filmen er med danske undertekster
  • Med udgangspunkt i forvalterskabstanken 1. Mos. 2,15 og gudbilledligheden 1. Mos. 1,27 taler I om, hvad forvalterskabstanken stiller af krav til os mennesker
  • Konfirmanderne kan nu vælge mellem to forskellige opgaver: Enten kan de to og to lave en lille film på deres telefoner, hvor Guds stemme fortæller, hvad der sker med den jord, Han har skabt. Eller de kan i små grupper lave en collage af forskellig billedmateriale (billeder fra nettet, blade, aviser osv.), der skal illustrere, hvad der er ved at ske med vores jord
  • Film og collager vises for hinanden og kommentarer knyttes til
  • I plenum kommer konfirmanderne nu med bud på, hvad de hver især selv i deres egen hverdag kunne gøre anderledes for at passe bedre på kloden. Forslagene skrives på tavlen, og hver især forpligter sig til to ting (gerne flere), som de vil gøre i den kommende uge (gerne længere). Når I mødes igen, kan I snakke om, hvordan det har været, og hvordan det føles at gøre noget aktivt selv
Arbejdsmetode

Refleksion og kreativt

Tekster

1 Mos 1,27

1 Mos 1,15

Forberedelse
  • Sørg for internetforbindelse, så filmen kan ses
  • Hav materialer klar til collager
  • Sørg for, at de små mobilfilm kan vises
Materialer

Videofilm "Mother Nature" - klik her