Ole, en hjemløs

Ole, en hjemløs

Mål

At finde de etiske fordringer

At erfare egne fordringer

At se, hvad kirken kan og har af muligheder

Forløb
  • Konfirmanderne ser filmen - klik her
  • Der standses ved afsnitsspørgsmålene i filmen, hvor konfirmanderne får mulighed for kort selv at reflektere over, hvad de vil svare på spørgsmålene, inden filmen ruller videre. (Det handler om at sætte deres egne fordomme i forhold til virkeligheden).
  • Verdensdommen (Mattæusevangeliet kapitel 25 vers 31-46) læses højt for dem, mens de følger med i deres Bibel.
  • I to grupper skal konfirmanderne i et konkurrerende stafetløb til tavlen skrive så mange af de handlinger, Jesus nævner, som de kan huske.
  • I plenum drøftes spørgsmålet om, hvad det er for et krav, Jesus stiller, og hvad det konkret går ud på, og hvad betydningen er af det?

 

Arbejdsmetode

Filmisk oplevelse, reflektion

Tekster

Matt 25,31-46

Forberedelse

Sikre at filmen kan vises.

Hent den evt. til din egen PC vedhjælp af keepvid.com - klik her

Materialer

Ole en hjemløs en video - klik her

Varighed

45 minutter