Livsfortælling

Livsfortælling

Mål

At få at vide, at vi er en del af en større fortælling

At formidle, at Guds fortælling om os er en kærlighedsfortælling

Forløb
  • Gangen før beder du konfirmanderne medbringe et fotografi til næste gang. Fotografiet skal være af konfirmanden selv sammen med deres familie, eller nogen fra deres familie, og vise en situation eller et øjeblik, de bliver glade af at tænke tilbage på
  • Se musikvideoen "Story of My Life" med One Direction - klik her Læs teksten - klik her
  • Inddel i grupper med fire i hver, og lad hver person fortælle om det tidspunkt/et øjeblik i deres liv, som er på billedet - et øjeblik, de ville ønske, de kunne fastfryse. Man fortæller også, hvorfor og hvad det er, der gør, at det er rart at tænke tilbage på - hvilke følelser vækker det osv.
  • Genfortæl Joh. 4 om den samaritanske kvinde og fortæl, at hendes møde med Jesus og den måde han genfortæller hendes liv på, får hende til at se på sig selv i et nyt lys
  • Fortæl om forældre, der elsker at genfortælle historier om os, fra da vi var små - det kan de fleste genkende. Det kan måske føles pinligt, men det er fordi, det er øjeblikke, der var så fyldt af kærlighed, at de er har sat sig fast i deres sind og som de elsker at vende tilbage til igen og igen
  • Træk en parallel til dåben og fortæl, at i dåben fortæller Gud vores liv ind i sin sammenhæng. Det er ikke altid et liv, der er perfekt, men det er et liv, der er fortalt af Gud, og derfor er det også altid fortalt med kærligheden som fortegn 
Arbejdsmetode

Fortælling

Tekster

Joh 4 Den samaritanske kvinde.

One Direction: "Story of My Life" - klik her

Forberedelse
  • Gangen før bedes konfirmanderne medbringe et fotografi. Mind dem evt. om det i ugens løb 
  • Sørg for, at musikvideoen kan vises i lokalet

 

Varighed

20 min.