Konfirmander og babyer

Konfirmander og babyer

Mål

At give en oplevelse af tillid

At give en oplevelse af ydmyghed og storhed

At give den ordløse følelse af, hvordan vi bliver berørt af nyt liv

Forløb

Arranger, at konfirmanderne og kirkens babysalmesangshold kan være sammen. Lad konfirmanderne få lov til at holde et lille barn i armene, lad også konfirmanderne synge for barnet og vugget det i et lagen. 

At give konfirmanderne sådan en oplevelse vil få dem til at mærke den tillid, du viser dem ved at lade dem holde et lille barn, ligesom de også vil mærke den tillid mødrene viser dem ved at de får lov til at holdes deres baby. De vil helt sikkert også opleve stor ydmyghed overfor sådan en lille skabning. Snak efterfølgende om tillid – det at vise og blive vist tillid. Snak med dem om ydmyghed og om, hvordan Jesu mor Maria må have haft det, da Gud sagde til hende, at hun skulle føde Hans søn – snak med dem om frygt og glæde.

Arbejdsmetode

Oplevelse, aktivitet.

Tekster

Luk 2,1-21 ”Jesu fødsel”.

Mark 10,13-16 ”Jesus og de små børn”. 

Forberedelse

Lav en aftale med mødrene på babysalmesangsholdet, og aftal med dem, om de har det godt med, at lade en konfirmand prøve at holde deres barn. Det går selvfølgelig ikke, hvis mødrene ikke er med på det. Forbered konfirmanderne på, hvad der skal ske.

Materialer

De materialer, der bruges ved babysalmesang.

Varighed

Det kan vare fra 10-30 minutter.