Kistens vej

Kistens vej

Mål

At tale om døden

Forløb
  • Efter velkomst går vi ned til bedemanden/eller han kommer til os
  • Vi ser en kiste og en urne
  • Bedemanden fortæller om hans arbejde og minikonfirmanderne spørger!!!!!
  • Vi går i kapellet
  • Vi går på kirkegården og kikker på grave
  • Vi sætter måske en blomst eller et lys

Undervejs taler vi sammen.

Ofte er der et barn, der bliver ked af det, og vi taler om sorg og tab.

Vi slutter med at fortælle om evangeliets håb.

Se i øvrigt denne lille video - klik her.

Arbejdsmetode

Besøg og samtale

Tekster

Tanken med dette forløb er at tale om døden, men også at vi har et håb, der er forbundet med Jesu Kristi opstandelse.

Matt 28,1-10 - Jesu opstandelse

Forberedelse

Det kan anbefales, at orientere forældrene forud om dagens tema. Dels kan der være børn, der er ramt, dels kan et efterfølgende direkte spørgsmål fra et barn som "mor skal du begraves i kiste eller skal du brændes" ryste mange voksne.

Bedemanden bør i forvejen orienteres om målgruppen, at det er børn og at man derfor skal forsøge at være præcis uden at dramatisere situationen.

De skal have svar, men ikke nødvendigvis detaljer, som de ikke kan bruge til noget.

 

 

Varighed

2 lektioner