For Gud er vi alle lige

For Gud er vi alle lige

Mål

At sondre imellem menneskelig forståelse af værdi og Guds forståelse

At vise at for Gud er vi alle lige

At fortælle om det almindelige præstedømme og at intet menneske er nærmere Gud end andre - vi er alle lige

Forløb
  • Konfirmanderne bliver præsenteret for nogle billeder af kendte og ukendte personer. Hent billederne - klik her
  • De skal nu placere dem værdimæssigt/hvem er vigtigst på en væg (billederne sættes op med ”lærertyggegummi" eller nåle).
  • Sammen diskuterer/samtaler man om sportsidolet er vigtigere end dronningen etc.
  • Der arbejdes nu med to eller flere tekststeder.
  • Efterfølgende sættes billederne op efter evangeliets svar.
  • Billederne kan blive hængende hele året som en konstant læring!
  • Tag udgangspunkt i LutherTavlen (knasthullet med de to børn på prædikestolen) og fortæl om Luthers tanker om det almindelige præstedømme.

 

Arbejdsmetode

Ideen er at få konfirmanderne til at reflektere over menneskelig værdisætning.

Er nogen mere ”værd” end andre?

Samtalen og placeringen af billederne vil skabe debat.

Præsten rolle er i høj grad styring og sikring af, at alle giver deres overvejelser til kende.

Man kan evt. starte med at dele et billede ud til konfirmanderne to og to, som så skal overveje og argumentere for placeringen.

Efterfølgende tekstgennemgang/forståelse – ??

Tekster

Matt 18,1-5 - Den største i Himmeriget

Gal 3,26-29 - For I er alle Guds børn ved troen...

Matt 20,1-16 - Arbejderne i Vingården

Forberedelse

Print billeder ud, bedst på karton.

Indkøb ”lærertyggegummi”, nåle eller lignende til ophængning.

Print evt. et billede af dig selv med.

Materialer

Hent billederne - klik her

Billederne er hentet på nettet og i en billeddatabasen stock.XCHNG, hvor man har ret til at bruge billederne.

 

Varighed

45 minutter

Diverse

Billederne kan hænge resten af året i lokalet, som en understregning af at alle er lige overfor Gud.

For Gud er vi alle lige har jeg brugt med god erfaring i en lidt udvidet udgave. 

Efter udprint af billeder delte jeg klassen i to grupper, der hver fik en stak med alle billeder. Så bad jeg dem indledningsvist om i hver sin side af klassen at lægge billederne i en rækkefølge efter hvem, der var rigest. Når de havde gjort det - og det afstedkom vældig god diskussion i grupperne - så skulle grupperne lade deres billeder ligge og bytte plads med den anden gruppe. Så så man hinandens vurdering og kommenterede lidt på det. Derefter lød opgaven: Hvem er mest kendt? Når billederne var lagt på gulvet, byttede man igen plads. Hvem har mest magt? Byttede plads i rummet. Og først DEREFTER var så opgaven: Hvem er mest værd?

Det virkede rigtig godt. De gik meget op i det.

 

Fjernundervisning:

Send billederne til konfirmanden og bed vedkommende om at løse opgaven og rate personerne efter mest/mindst værdi. Lad konfirmanden skrive og begrunde sit svar til præsten, hvorefter I kan maile med hinanden om overvejelserne. Man kan også bede konfirmanden lave øvelsen sammen med sine forældre.