Diakoni - quiz og byt

Diakoni - quiz og byt

Mål

At gøre personlige overvejelser over diakoni og dens udfordringer

Forløb

Konfirmanderne får udleveret en række spørgsmål - spørgsmålene finder du her.

  • Trin 1:   Konfirmanderne rejser sig, går rundt mellem hinanden, finder en partner
  • Trin 2:   Konfirmand A stiller  sit spørgsmål
  • Trin 3:   Konfirmand B svarer
  • Trin 4:   Konfirmand A hjælper eller roser
  • Trin 5:   Konfirmand B stiller sit spørgsmål
  • Trin 6:   Konfirmand A svarer
  • Trin 7:   Konfirmand B hjælper eller roser
  • Trin 8:   Konfirmanderne bytter spørgsmål, siger farvel, finder en ny partner og starter igen fra trin 2
Arbejdsmetode

Legitim kropslig aktivitet baseret på Cooperative Learning

Forberedelse

Print spørgekort og klip dem ud.

Materialer

Spørgekort - klik her.

Varighed

10-20 minutter