Juledugen

Juledugen

Mål

at reflektere over Jesus fødsel

at overveje hvilken betydning det har i mit liv

Forløb

Juledugen rulles ud i kirkeskibet.

Juledugen kan i konfirmandcenterets Webshop - klik her

Læs omtale og se videoer omkring juledugen - <link ressourcer/udgivet-materiale/ting-til-koeb-og-laan/juledug/>klik her</link>

Juledugen er i nedenstående forløb brugt som en optakt til arbejdet med julen og dens fortællinger. Der er lagt vægt på at konfirmanderne selv skal tænke med.

Forløb

Konfirmanderne var ikke vidende om at det var en juledug ... og gik juledugen 4 gange. 

Første gang i absolut tavshed, hvor de på forhånd var blevet bedt om at indprente sig så mange detaljer som muligt. De skulle gå en og med god afstand imellem sig.

Anden gang gik konfirmanderne og jeg dugen sammen som en stor gruppe. Nu skulle konfirmanderne på skift kommentere alt det de havde set og lagt mærke det. Det var vigtigt, at de på dette tidspunkt ikke begyndte at fortolke, hvad det havde set.  

Tredje gang gik vi igen turen sammen, men nu med det formål, at tolke alle de billeder og symboler, der er på dugen. Idérigdommen var stor og fortællingerne mange. Mange tolkninger var forudsigelige, mens andre var mere uventede, som f.eks. bålet sammenlignet med Kain og Abels offerbål. Først på dette tidspunkt nævner jeg at dugen kaldes en juledug.

Fjerede tur skete mens jeg læste salmen nr. 800 i 100 salmer og bagefter talte vi om, hvilken forskel det gjorde.

Hele forløbet blev afsluttet med, at konfirmanderne skulle skrive bønner eller kommentarer på gule Post-It-sedler med relation til noget af det, de havde set på dugen. Sedlerne blev efterfølgende placere på de relevante steder på dugen. Mens sedlerne blev skrevet, havde jeg fordelt konfirmanderne rundt om i kirken, så de ikke kunne snakke sammen og heller ikke se, hvad de andre skrev.
Til sidst gik vi en femte tur, hvor vi læste bønner og kommentarer og her viste det sig, at det havde været en lovlig svær opgave. Alt for mange af konfirmanderne havde for svært ved at få deres tanker ned på papir.

Juleforberedelsen sluttede denne dag med at vi brugte også PP’en med “Hvem er du i juleevangeliet?” - <link vis/?tx_konfmatextended_matlist%5Bmateriale%5D=291&tx_konfmatextended_matlist%5Baction%5D=show&tx_konfmatextended_matlist%5Bcontroller%5D=Materiale&cHash=4826e6fee7ccf0773ec1a73012067c02>klik her</link>

Hele forløbet passede til en dobbeltlektion, hvor det første kvarter var gået med morgensang.

Per Thomsen
sognepræst i Fredenskirke

 

 

 

Arbejdsmetode

Bevægelse - oplevelse - samtale

Tekster

1 Mos 1- Skabelsesberetningerne

1 Mos 2 - Syndefalds myten

Luk 2 - Jesus fødsel

Forberedelse

Rul Juledugen - find evt. 3D effekter frem - se materiale - klik her

Materialer

Undervisningsmateriale - PDF fil - klik her

Video af Juledugen - klik her

Video af Juledugen med forklaringer - klik her

Mulighed for at købe juledug - klik her

Varighed

10-20mminutter