Dåb med minikonfirmander

Dåb med minikonfirmander

Mål

At få en oplevelse af dåben

Forløb

Rollespil omkring døbefonten:

Uddeling af roller: Hvem er forældre, faddere, præst etc. Evt. udklædningstøj, slips, kjole etc.

Gennemspille dåb med forklaring af dåbshandlingen undervejs. Forenklet ritual, men det er vigtigt at gøre meget ud af dåbens tegn og handlinger, så det sanselige og konkrete bliver tydeligt for børnene:

Korstegnelsen, de tre håndfulde vand, håret, der tørres, bede Fadervor i kor mv.

Eventuelt inddrages kirkens dåbsgave, dåbslys el. lign.

Evt. i undervisningslokalet:

Inddrag fire symboler på dåbens betydning som udgangspunkt for dialog og evt. leg. Der indledes med samtale om de fire symboler, hvilke oplevelser og følelser forbindes de med. (Minikonfirmanderne får de fire ting i hænderne). Derefter fortælles om dåbens betydning:

Badebold -> glæde og fællesskab

Vandkande -> liv og vækst

Bruser -> renselse og renhed

Redningsreb eller redningskrans: Drukning og redning

(Man kan evt. bruge badebolden til leg, redningsrebet til målkast osv.)

Arbejdsmetode

Rollespil, samtale og eventuelt leg

Tekster

Eventuelt synges kirkens dåbssalme

Forberedelse

Forberede rollespil, finde rekvisitter/materialer

Materialer

Bamse eller dukke, døbefont/dåbsfad, vand, dåbskjole, håndklæde, evt. dåbsgave og dåbslys, badebold, vandkande, bruser, redningsreb/-krans

Varighed

30 minutter

Diverse

Kan eventuelt efterfølges af fremstilling af døbefonte i ler.