Uge 6 - krop og grænser

Uge 6 - krop og grænser

Mål

At knytte til ved uge 6 (sex), som er et tema i skolen
At tale om menneskesyn, kropsidealer og gudbilledlighed
At tale om, hvad grænser er og blive bevidst om sine egne og andres

Forløb

Andagt som indledning eller afslutning - klik her

Indledning:

Når man skal tale om følsomme emner, er det afgørende, at man får sat en ramme omkring det, så alle er med på, at vi sammen bevæger os ind i et rum, der kræver nænsomhed. Indled med aktiviteten "Træd varsomt" - klik her og dernæst aktiviteten "Det kan ses, det kan mærkes" - klik her

Gudbilledlighed:

Tal nu om, at uanset, hvordan vi ser på os selv, uanset hvor hårde blikke vi retter mod os selv og andre, er vi uendeligt meget værd i Guds øjne. Tal om, hvad det vil sige, at alle mennesker er skabt i Guds billede, nemlig at mennesket, i modsætning til alle andre skabninger, har en helt særlig værdi. Lav aktiviteten "Brev fra Gud" - klik her og "For Gud er vi alle lige" - klik her

Kropsidealer:

Efter at have talt om gudbilledlighed og værdi, føres snakken nu over på krop og kropsidealer med aktiviteten "Kropsidealer - unik og normal" - klik her

Grænser:

At kende sine egen og andres grænser er også en vigtig del af kropsbevidsthed. Lav øvelsen "Her går grænsen" - klik her

Tavlestafet om venskab, uvenskab, kærlighed og sex:

Slut af med denne tavlestafet, hvor der associeres frit - klik her

Arbejdsmetode

Samtale og aktivitet

Diverse

Hvert år i uge 6 er der i folkeskolerne fokus på sundheds- og seksualundervisning, ligesom det i samme uge kører som gennemgående tema på børne- og ungdomskanalen DR Ultra. Læs mere om uge 6 i folkeskolen - klik her