10 bud og 24 billeder

10 bud og 24 billeder

Mål

At reflektere over de ti bud, og hvad de betyder

At sætte dem ind i en nutidig og dagligdags virkelighed

Forløb
  • I forvejen har du placeret de 24 billeder - klik her - i et afgrænset areal. Det kan f.eks. være rundt omkring kirken.
  • Konfirmanderne får nu to og to udleveret de ti bud på et svarark - klik her
  • De skal nu løbe/gå ud og finde de ti billeder, der passer til de ti bud
  • Besvarelsen sker ved at skrive et bogstav ind i det tomme felt - altså hvis billede A passer til bud nr. 1 - skriver man ud for buddet A
  • Efter et bestemt tidsrum afsluttes løbet/aktiviteten - evt. ved hjælp af et signal
  • Samling i konfirmandstuen, hvor besvarelserne snakkes igennem
  • Billederne kan evt. vises på storskærm.
Arbejdsmetode

Fysisk aktivitet, leg og reflektion

Tekster

Luthers ti bud

Forberedelse

Billeder og svarark kopieres

Billeder hænges op eller placeres på et givent område.

Materialer

Billeder - klik her

Svarark - klik her

Varighed

30 minutter

Omtale

Konfirmander med særlige behov:

Med et par udadrettet hyperaktive ADHD drenge på mit konfirmandhold har jeg erfaret at de har brug for at bruge deres krop. Får de muligheden som med denne aktivitet, er de efterfølgende parat til at lytte på en anden måde.

Gunvor Sandvad
Sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat