Fremmed - hvem er min næste?

Fremmed - hvem er min næste?

Mål

At perspektivere næstebegrebet ind i nutiden

Forløb

Se filmen første gang - du kan finde den her.
Lad konfirmanderne snakke sammen to og to om handlingen.
Spørgsmål:

  • Hvad så de?
  • Gerne i detaljer - her kan alle være med.
  • Hvad var handlingen?
  • Blev der fortalt en historie?

Se filmen anden gang og snak i plenum om handling og evt. symboler og genkendelige forløb.
Samtale med konfirmanderne om deres tolkninger?
Se filmen tredje gang. Her kan man stoppe op, hvis der er noget vigtigt eller noget, man har overset.
Afslut med din fortolkning som præst.

Arbejdsmetode

En film der sætter tanker og en samtale igang.

Unge er kompetente til at se billeder.

Tekster

Luk 10,25-37 - Den Barmhjertige Samaritaner

Matt 22,34-40 - Det dobbelte kærlighedsbud

Matt 5,43-48 - Om fjendekærlighed

Forberedelse

Download filmen eller brug den direkte hvis du har netadgang.

Materialer

Filmen finder du her.

Varighed

30-45 minutter