Grådighed

Grådighed

Mål

At samtale om grådighed

Forløb

Se filmen første gang - du kan finde den her. (2.51 minutter)

Lad konfirmanderne snakke sammen to og to om handlingen.

Spørgsmål:

  • Hvad så de?
  • Gerne i detaljer - her kan alle være med
  • Hvad var handlingen?
  • Blev der fortalt en historie?

Se film anden gang og snak i plenum om handling og evt. symboler og genkendelige forløb.

Samtale med konfirmanderne om deres tolkninger?

Se film tredje gang. Her kan man stoppe op, hvis der er noget vigtigt eller noget, man har overset.

Afslut med din fortolkning som præst.

Arbejdsmetode

En film der sætter tanker og en samtale igang.

Unge er kompetente til at se billeder.

 

Tekster

Matt 6,24 - Ingen kan tjene to herrer

De syv dødssynder - den anden dødssynd Avaritia (Griskhed) Mammon.

Forberedelse

Download filmen eller brug den direkte.

Materialer

Filmen finder du her.

Varighed

30-45 minutter

Diverse

(Find en detaljeret gennemgang af 3 musikvideoer i bogen ”Konfirmandundervisning med billeder”)

 

Fjernundervisning:

Send linket til konfirmanden og bed vedkommende om at se filmen. Hav efterfølgende en skriftlig korrespondance om, hvad grådighed er.

Omtale

Konfirmander med særlige behov:

Filmen The black Hole kræver ikke, at konfirmanderne kan læse undertekster, og pointen i den lille film er så klar, at den også i konfirmationsforberedelse med unge fra specialklassekonfirmander kan være afsæt for en god samtale om både De ti bud, det dobbelte kærlighedsbud og om love og regler i det hele taget.

Forløb:

Jeg stiller dem nogle spørgsmål, hvor de skal placere sig på en værdilinje ud fra, hvor enige elle uenige, de er:

  • Regler er nødvendige! <---> Regler skal følges!

Jeg samtaler med dem om, hvordan det ville være, hvis der ingen regler var.

  • I familien?
  • På skolen?
  • Til konfirmationsforberedelsen?
  • I samfundet?

Jeg fortæller dem om Bibelens 365 forbud og 248 påbud, og vi hjælper hinanden med at komme i tanke om De ti Bud.
 
Vi ser filmen - klik her - og jeg spørger dem, om de genkender et eller flere af De ti Bud. Det oplagte er naturligvis det med ikke at stjæle, men hvad er det at stjæle? Er det kun at tage andres ting, eller kan det også være at tage andres mod, f.eks.? Og hvad med de to bud om ikke at begære noget af en andens? Er de måske også med i filmen?
 
Bagefter fortæller jeg dem historien om, hvordan Moses fik budene. Jeg kobler fra De ti bud til Jesus, der sammenfatter alle budene i det dobbelte kærlighedsbud og spørger dem, hvem vores næste er. Derefter genfortæller jeg lignelsen om Den barmhjertige samaritaner.

Poul Geil

sognepræst i Alderslyst kirke i Silkeborg