Gå et Fadervor

Gå et Fadervor

Mål

At fordybe sig i bønnen

Forløb

Konfirmanderne får besked på at de skal gå Fadervor.

En og en skal de vandre på ordene (A4 sider med de skrevne ord på).

De skal være stille mens de gør det.

Forløbet kan ske i kirken, i konfirmandlokalet eller i det fri.

Efterfølgende går man ruten igen, her lægges billeder i stedet for bestemte ord.

Andre variationer kan være:

 • Større afstand imellem enkelte ord f.eks. skyld og det næste ord, så konfirmanderne undrer sig.
 • Konfirmanderne opfordres til at finde et ord og sætte et billede på. De kan tage et billede med deres mobiltelefon og sende det til præsten
 • Konfirmanderne opfordres til at sætte sig ved det ord, der betyder mest og skrive en bøn over ordet.
 • Jeg smed dem ud hulter til bulter på græsplænen, og så skulle de selv samle den. De måtte så kun gå ind og tjekke i Bibelen en ad gangen, hvis de var i tvivl. Det fungerede rigtig godt. Det tog ca. 15 minutter og langt de fleste var engagerede og deltog aktivt i processen. Og så gik vi fadervor sammen til sidst.
Arbejdsmetode

Oplevelse og refleksion.

Tekster

Matt 6,9-13 - Fadervor

Forberedelse

Fadervor A4 kort skal ligge klar.

Materialer

A4 ark (66 stk) med ordene fra Fadervor - klik her

Billeder til nogle af ordene - klik her

Oversigt over hvordan ord og billeder kan hænge sammen - klik her

A4 ark (65 stk) med ordene til den gamle udgave af Fadervor - klik her.

A4 ark (66 stk) med ordene til Vor fader i WORD udgave - klik her

------------------------------

Faðirvár (69 stk) - klik her

Færøske billeder til gå et Faðirvár - klik her

Svensk udgaver (72 stk) med ordene til Vår Fader - klik her

Norsk udgave (65 stk) - klik her

Varighed

15-20 minutter

Diverse

Aktiviteten kan bruges på flere måde:

 • De gik først Fadervor uden nogen opgave to gange. Den tredje gang blev de bedt om at stille sig ved et ord, som de kunne forbinde med Alex Klein i filmen "Sorte Kugler" som de havde set sidste gang. Én stilllede sig ved ”Far” (”fordi han er far til en pige, og det handler om det”), én stillede sig ved ”vilje” (”fordi alt handler om Alex' vilje”), én valgte ”onde”, tre valgte ”fristelse” osv. Det gav dem en god forbindelse mellem den bøn, de skal lære og den konkrete film/det konkrete emne, vi arbejdede med.
 • Jeg lader dem gå Fadervor hver gang - det er en fast del af min liturgi
 • Vi ”gik” Fadervor engang i efteråret, og derefter erstattede jeg nogle enkelte ord i Fadervor med billeder. De fik til opgave at tage et ord og komme med et billede til erstatning. Det var noget trægt med at få det afleveret – så en anden gang vil jeg nok give dem et ugeblad eller bede dem gå på nettet i timen, så det ikke breder sig over en måned eller mere. Der er selvfølgelig nogle af billederne, der kræver en forklaring og er tidstypiske (minearbejderne, der forlader deres fangeskab m.fl.), mens andre får en til at tænke nærmere over de enkelte ord i Fadervor. Se billederne her.
 • For nylig afholdt jeg forældremøde i konfirmandstuen (uden konfirmander).
  Ud over kort beskrivelse af mine forpligtelser i forbindelse med undervisningen, materialevalg og arbejdsmetoder, lod jeg i år forældrene ”Gå et Fadervor”.
  Jeg havde jo prøvet det af på deres børn, og nu skulle forældrene så selv lægge Fadervor på gulvet og hjælpe hinanden med det.
  Det gik de vældig op i og var overraskede over de udfordringer, som de mødte undervejs.
  Det var et festligt indslag og en god introduktion til variationen af undervisningen af deres egne børn.
  Lene Birkmose, sognepræst i Nr. Vium og Herborg, Skjern provsti, Ribe stift.
Omtale

Til brug for konfirmander med særlige behov:

 • Vi havde undervisningen i kirken, for at kunne udnytte det anderledes rum. Vi begyndte timen med at gå et Fadervor (fra konfirmandcenter.dk) – og gik det så igen, hvor nogle af ordene var vendt om til billeder. Konfirmanderne skulle stille sig ved det billede, der fangede deres opmærksomhed/som de undrede sig over/det de syntes var bedst. Så snakkede vi om, hvorfor de havde valgt netop de billeder.
 • Derefter et kort oplæg om, hvad bøn er – om Fadervor, skudbønner, at man både kan formulere en bøn selv eller måske finde en man synes er god i en bog med bønner (fx bag i salmebogen). Vi snakkede også om, i hvilke situationer vi kunne finde på at bede.
 • Til slut fik alle konfirmanderne et blankt papir og en blyant hver. Vi spillede stille musik og bad dem om at sætte/lægge sig på hver sin bænk, så de fik ro til at skrive, uden at andre kiggede med. Så kunne de skrive en bøn til Gud – enten frit formuleret eller de kunne skrive en af dem fra salmebogen, hvis de hellere ville det. Alle konfirmanderne på holdet skrev – men man kunne også bede dem om at tegne, hvis det falder dem lettere.Vi understregede, at bønnerne ikke skulle bruges til noget i undervisningen – de skulle ikke læses op eller ses af andre. De kunne skrive helt frit. På alteret stod en ”postkasse” (en papkasse med låg, hvor der var skåret et hul i). Der lagde de sedlerne i, når de var færdige, og kunne så sætte sig og lytte til musikken igen.
 • Vi sluttede af med at bede Fadervor sammen og synge en salme.

Elisabeth Linde Førgaard Hildestad