Livstræ - En del af Guds familie

Livstræ - En del af Guds familie

Mål

At lære konfirmandens familierelationer at kende

Skabe en bevidsthed om, at vi som kristne er forbundet med hinanden og med Gud.

At man er en del af Guds familie udover sin egen familie.

Forløb

Konfirmanderne fortælles om træer i Bibelen: Især fokus på træerne i skabelsesberetningen og Jesus, der taler om sig selv som det sande vintræ.

Snak om stamtræer – vis et familiestamtræ (der findes også et på nettet af Anders Ands familie, hvis konfirmanderne er interesseret i Anders And).

Snak om, at man i dåben får en plads på Guds stamtræ, vi bliver en del af Guds familie.

Lad konfirmanderne male på træer af træ, hvorpå der skrives navne på konfirmandens familiemedlemmer – konfirmanderne skal evt. have hjælp til at skrive navne eller stave dem.

Træerne kan evt. udstilles til selve konfirmationen, hvis ikke konfirmanderne får dem med hjem, når de er lavet.

Arbejdsmetode

Fortælling og kreativ opgave

Tekster

Skabelsen (1. Mos. 1, 11-13)

Livets træ og træet til kundskab (1. Mos. 2, 5- 3,24)

Det sande vintræ (Johs. 15, 1-8)

 

Forberedelse

Forbered fortælling, print billede af stamtræ og indkøb materialer

Find farver og tuscher frem

Du kan købe træerne hos Creative Company

Varighed

20-30 minutter

Diverse

Aktiviteten er brugt til forskellige børn indenfor specialområdet. Autisme, indlæringsvanskeligheder, adhd og børn med tilknytningsvanskeligheder. Når det bruges til børn med tilknytningsvanskeligheder, hvor børnene evt ikke bor sammen med forældrene, kan det være relevant at tage en snak om, at ens familie også kan være andre end dem man er i biologisk familie med. Bor man ved plejeforældre, der kan eksempelvis være plads til plejefamilien på den ene side af træet og på den anden side, kan der så være plads til biologisk familie. Det kan være relevant med en snak om at vi er forbundet med hinanden også selvom vi ikke bor sammen. Vi er alle forbundet med Gud og han passer på alle på træet uanset hvor man er.