Syv gode råd til din undervisning

Syv gode råd til din undervisning

Mål
Trænger du til at få nogle fifs til værktøjskassen? Læs syv gode råd til din undervisning.
Forløb

Syv gode råd

- Til pædagogiske overvejelser i undervisningen

Vi har forsøgt at gøre det kort og til brug for flere målgrupper. Vi går derfor med fællesbetegnelsen ”børn”, så du selv kan tilpasse det minikonfirmander eller konfirmander. Hvis du hellere betegner konfirmander som ”unge”, må du bære over. I forhold til det pædagogiske arbejde, tror vi det er fint at tænke dem som børn, der skal guides.

Arbejdsmetode

Råd nr. 1        Spørg om hjælp

Du behøver ikke stå alene med undervisningen! Spørg om gode råd og kendskab til klassen på skolen. Måske må du komme og overvære deres undervisning en dag forud for din egen undervisning. Tag kontakt til den pædagogiske konsulent i dit stift eller spørg en kollega om gode råd. Find en kollega, du kan sparre med, så I sammen kan dele succeser og udfordringer. I Viborg Stift arbejder de med at inddrage organist, kirke- og kulturmedarbejder, forældre, menighedsrådsmedlemmer, tidligere konfirmander, kirketjener/graver, andre kirkegængere eller hvem det nu kunne give mening at spørge om hjælp i din kirke.

 

 

Råd nr. 2        Skab en god relation

Den gode relation er afgørende for stemningen og indlæring i undervisningen. Det er vigtigt du forsøger at lære dit hold at kende, så I får en god relation og tone i undervisningen. Det kræver en god relation og en tillid til dig som underviser, hvis børnene skal lytte, gå aktivt ind i undervisning og tage noget med sig. Vær derfor interesseret i børnene, lær deres navne at kende, lyt til dem, når de svarer og responder, så de oplever at du lytter og ser dem i undervisningen. Udfordr dem og støt dem. Nogen vokser af ansvar, mens andre vokser af omsorg. Mest af alt, kan de mærke, om du kan lide at være sammen med dem og derfor vil de også gøre en indsats for at det er godt for alle at være der.

 

 

Råd nr. 3        Lav en struktur for din undervisning – og følg den

Børn trives bedst med strukturer og genkendelighed og det er lettere at skabe ro, hvis de fra den første dag er introduceret til din måde at skabe ro og begynde undervisningen på. Bestem dig for en struktur, hvor I altid begynder med det samme og har et mønster, der skaber flow gennem undervisningen. Find en struktur, hvor der både er tid til at lytte og være passiv, men også tid til aktivt at deltage. Det kan være i sang, spørgsmål, oplæsning, gruppearbejde, øvelser eller lign. Selvfølgelig kan man ind imellem afvige fra sin struktur og gøre noget andet, men de fleste oplever at det er nemmest at skabe ro ved at følge den velkendte struktur. I kirken kender vi det fra faste liturgier, der skaber genkendelighed, ro og flow i gudstjenesten. Brug din viden om dét i forberedelsen af undervisningen.

 

 

Råd nr. 4        Sæt mål for hver eneste undervisningsgang og forbered dig, så det passer til dette hold

Når I mødes til undervisning, skal du have et mål og en plan for dagen. Hvad skal det handle om i dag, hvad er målet og hvordan vil du nå det? Fx at konfirmanderne har kendskab til Fadervor og genkender bønnens form. Skriv gerne målet eller emnet på en tavle, så det også er tydeligt for børnene, hvad de skal i dag og hvorfor I laver det, I laver. På den måde undgår du at børnene bliver i tvivl om dagens fokus og begynder at stille spørgsmål til fx konfirmationen, minikonfirmandafslutningen eller noget helt andet. Lav en plan der passer til det hold, du skal have. Når du har mødt holdet og har haft dem nogle gange, har du en fornemmelse af, hvordan de arbejder godt og hvordan du opnår et godt undervisningsmiljø. Der er forskel på hold – nogle arbejder godt i grupper, nogle har det bedst med fysiske øvelser, nogle er gode til samtaler, nogle arbejder godt med konkrete billeder, etc.

 

 

Råd nr. 5        Brug børnenes perspektiver/livsverden til at skabe meningsfuld undervisning

De fleste mennesker vil helst byde ind i en samtale, hvor de har kendskab til samtaleemnet eller erfaring med emnet. Det er derfor også din opgave at koble evangeliet til børnenes livsverden. Hvis børnene skal tale med om glæde, skyld, tilgivelse, håb, retfærdighed, etc. kan de nemmest referere til følelserne, hvis de kan tage udgangspunkt i noget i deres eget liv, der er uretfærdigt, giver dem glæde eller viser håb.

 

 

Råd nr. 6        Tag underviserrollen på dig

Når børnene kommer, er du den voksne og den, der skal lede undervisningen og børnene. Vær klar i god tid, så rummet er klar, før de ankommer. Vær tydelig i dine forventninger og gør dig nogle overvejelser om din måde at lede på. Må børnene fx have deres telefoner eller skal de samles inden undervisningen? Hvordan skal de sidde i rummet? Hvordan skaber du ro, så de genkender din form og I ikke skal bruge tid på ro mellem undervisningsdelene? Hvordan guider du gennem undervisningen, så der bliver gode overgange fra en del til en anden? Skal der fx være en dagsorden på tavlen eller fortæller du løbende, hvad der skal ske? Det er også dit ansvar at mængden, I skal nå igennem i dag er realistisk, så børnene ikke oplever at I skal skynde jer, men at der er tid til samtale og variationer undervejs.

 

 

Råd nr. 7         Husk pauser og variationer

Hvornår har du senest selv siddet på skolebænket og tænkt: Jeg trænger til snart at stå op, til lidt frisk luft eller en kaffepause? Det er begrænset hvor lang tid, vi kan sidde stille og koncentrere os om en opgave eller en fortælling og børn har især brug for variation, hvis deres kroppe skal være fokuserede. Tænk variation ind i din undervisning, så der bliver mulighed for fysisk aktivitet undervejs. På den måde hjælper du børnene med at bruge variationer i undervisningen til at holde fokus. Lav en struktur, hvor der både er dele hvor de skal sidde og lytte, dele hvor de skal stå og samtale, lave en fysisk øvelse eller udenfor. Du kan også lave helt frie pauser, hvis du oplever, det er nødvendigt at komme udenfor og få frisk luft. Måske bruger i flere rum, fx kirke og sognegård, hvor turen fra det ene rum til det andet kan bruges aktivt til at skabe en pause eller en fysisk aktivitet. Er der en vandring med ord, er der noget de skal gøre på vejen eller lignende.

Tekster

God fornøjelse med undervisning i kirken! Har du lyst til at læse mere om undervisning, relationskompetence og klasseledelse? Så kan du dykke ned i nogle af disse bøger:

 

  • Klinge, Louise: Lærerens relationskompetence, Dafolo 2021
  • Klinge, Sigsgaard, Jørgensen: Skole uden skældud, Dafolo 2022
  • Plauborg m.fl.: Læreren som leder, Hans Reitzels Forlag 2010
  • Plauborg, Helle: Klasseledelse gentænkt, Hans Reitzels Forlag 2016