Tag del i verden

Tag del i verden

Mål
  • at forberede til sogneindsamling 2024
Forløb

Folkekirkens Nødhjælp har udgivet et undervisningsmateriale til konfirmander i forbindelse med sogneindsamlingen den 10. marts 2024. Materialet kan bruges som forberedelse til, at konfirmanderne deltageri indsamlingen. Materialet har fokus på mennesker i nød og inddrager forskellige metoder til at komme rundt om emnet.

Du kan læse mere om materialet og hente det her.

Varighed

2 x 45 min