Kongens valgsprog

Kongens valgsprog

Mål
  • At reflektere over valgsproget i en kirkelig kontekst
  • At formulere klassens valgsprog
  • At koble ordene "Forbundne. Forpligtet" til kristendommen
Forløb

Intro: Så I tronskiftet søndag d. 14. januar? (Evt. inputs fra konfirmanderne om deres oplevelse af dagen og indsættelsen af kongen.) Kongen i Danmark er også Folkekirkens overhoved. Kong Frederik sagde i sin tale ved tronskiftet at han får brug for støtte "fra sin elskede hustru, sin familie, fra os og fra det der er større end os". Hvad kan han lægge i det?

I dag skal vi arbejde med kongens valgsprog og forstå det i en kirkelig ramme. Kan I huske kongens valgsprog fra dagen?

"Forbundne. Forpligtet. For kongeriget danmark."

Vi skal lave nogle øvelser sammen, for at få nogle erfaringer med de ord, han har valgt. I skal to og to brainstorme og finde andre ord, for det fællesskab vi har sammen her i klassen/på konfirmandholdet.

Øvelse I: Fællesskab - At være forbundne

Efter øvelsen brainstormer konfirmanderne to og to på andre ord, der siger noget om det at være forbundne - fx fællesskab, sammen, i relation, samarbejde, etc. Skriv ordene ned på papir i gruppen.

Øvelse II: Vælg mellem følgende tillidsøvelser - At være forpligtet:

Ban vej, for én der er blind

Sid på hinanden i en rundkreds

Efter øvelsen brainstormer konfirmanderne i de samme to-mands-grupper på andre ord, der siger noget om det at være forpligtet - fx ansvarlighed, at hjælpe hinanden, ansvar for hinanden, etc. Skriv ordene ned på papir i gruppen.

Øvelse III: Lav et valgsprog

Nu skal konfirmanderne i deres tomandsgrupper formulere et valgsprog for klassen/konfirmandholdet.

De skal vælge to af de ord, de er kommet frem til i forbindelse med øvelserne og afslutte med "For klassen."

Fx. "Sammen. Ansvar for hinanden. For klassen."

 

I bibelen finder vi mange historier, hvor mennesker er forbundne og forpligtede på hinanden. Lige fra skabelsen er vi sat i en ramme, hvor vi er forbundet i slægter og hvor vi har ansvar for hinanden og for naturen. Jeg vil (gen)fortælle en lignelse om den barmhjertige samaritaner, som handler om, hvordan vi mennesker er forbundne og forpligtede på hinanden. 

Genfortæl eller læs lignelsen.

Afsluttende samtale: Hvem er I forbundne med? Hvem er I forpligtede på? Hvem er forpligtede på jer?

Arbejdsmetode

Øvelser, samtale og fortælling.

Tekster

Den barmhjertige samaritaner

Forberedelse

Find materialer til og forbered øvelserne: Reb, papir til alle tomandsgrupper, skriveredskaber.

Forbered forløb og genfortælling af den barmhjertige samaritaner.

Varighed

45-60 minutter