Gudstjeneste-fisk

Gudstjeneste-fisk

Mål

At bringe det konfirmanderne allerede ved eller har lagt mærke til ved gudstjenesten i spil

At gøre gudstjenestens dele og forløb tydeligere for konfirmanderne

Forløb

1. Konfirmanderne inddeles i grupper på max 4. Hver gruppe får et sæt spillekort - klik her

Gudstjeneste-fisk spilles som kortspillet Fisk:

Hver spiller får 7 kort, og resten af kortene lægges i en bunke på bordet. Det gælder nu om at samle stik à 4 kort – hvert stik repræsenterer en del af gudstjenesten.

Den yngste konfirmand i gruppen begynder fx med at spørge enten:

  • (den korte version) ”Må jeg bede om alle dine ”nadver”-kort?”

Hvis den adspurgte har et eller flere af ”nadver”-kortene, afleveres disse. Hvis den adspurgte ikke har ”nadver”-kort på hånden, siges der: Fisk!

  • (den lange version) ”Har du ”nadver”-kortet Jesu sidste måltid med sine disciple?”

Kortet, man selv har, er markeret med pink baggrund og hvid tekst, og man mangler så de tre andre for at få et stik.

Hvis den adspurgte specifikt har det efterspurgte kort, afleveres dette. Hvis den adspurgte ikke har netop dette kort på hånden, men måske et af de andre ”nadver”-kort, siges der: Fisk!

Den, der har sagt fisk, har nu turen til at spørge en anden. Man spørger ikke efter tur, men får mulighed for at spørge, når man har måttet sige fisk til en anden. Man må kun spørge om kort, hvis man selv har mindst ét på hånden i forvejen. Når man har samlet de 4 fx ”nadver”-kort, lægges de ned som et stik. Når man ikke har flere kort på hånden, må man trække et kort, hvis det bliver ens tur til at spørge.

 

2. Efterhånden som grupperne bliver færdige med at spille, får de til opgave at lægge alle stikkene i rækkefølge, som de mener, gudstjenesten forløber. De fire små tekster eller ord på kortene kan evt. hjælpe dem på vej.

 

3. Slutteligt kan man samle op fælles og høre, om alle er kommet frem til den samme rækkefølge. Det kan også være relevant at gå lidt dybere ind i enkelte dele af gudstjenesten, hvis der fx er flere, der undervejs eller efterfølgende spørger til det samme.

 

Arbejdsmetode

Spil, hvor alle er deltagende

Samtale i grupper

Samtale fælles

Forberedelse

Printe Gudstjeneste-fisk-kortene og klippe dem ud. De kan med fordel lamineres og genbruges - klik her

Materialer

Et spil Gudstjeneste-fisk til grupper af max 4 i hver.

Varighed

20-60 min.

Diverse

Det er ikke sikkert, alle grupper vil nå blive færdige, før I tager den fælles snak. I så fald kan de lægge stikkene i rækkefølge efterhånden.