Hvad tænker konfirmanderne?

Hvad tænker konfirmanderne?

Mål

At vide, hvad der rører sig i konfirmanderne

At få mulighed for at bygge bro til konfirmandernes livsverden

Forløb

Ved du egentlig, hvad konfirmanderne tænker om kirken og det at gå til konfirmationsforberedelse? Vil du gerne vide det? Spørg!

Denne aktivitet kan laves ved opstart, men også året rundt, hvis du gerne vil have en indsigt i dine konfirmanders tanker og overvejelser.

Der stilles to spørgsmål og to sætninger, de skal færdiggøre.

  • Hvilken slags præst vil du gerne have?
  • Hvad håber du at blive klogere på til konfirmationsforberedelse?
  • Kirke og tro er vigtig fordi…
  • Vores tid sammen til konfirmationsforberedelse skal være…

Hvert svar skrives på en post-it, som de sætter på væggen i lokalet. Ét sted til hvert spørgsmål.

Svarene skal du naturligvis bruge til dit videre arbejde med konfirmanderne. Hvordan ser de på det at gå til præst? Hvilken rolle synes de, at præsten skal have? Det er ikke nødvendigvis noget, du skal indrette dig fuldstændig efter, men det kan give dig en viden, du kan tage bestik af.

Desuden giver det et rigtig godt billede af, hvor konfirmanderne er.

Arbejdsmetode

Refleksion

Forberedelse

Indkøb post-it