Hvem er jeg i Bibelen?

Hvem er jeg i Bibelen?

Mål

Legal fysisk aktivitet

Repetition af personer i Bibelen

Forløb

Aktiviteten kan bruges til at genopfriske de forskellige personer i Bibelen på en aktiv måde.

  • Giv hver konfirmand en elastik som passer omkring deres hoved.
  • Sæt derefter et kort eller en seddel fast i elastikken med en person fra Bibelen, enten et navn, beskrivelse eller en profession. (Paulus, Samaritaner, centurion.) PDF med roller - Klik her. Har du et sæt profetkort kan de bruges som roller. Vælg de personer ud, som du ved, du har undervist dem i. 
  • Deres opgave er nu at finde ud af, hvem de selv er og komme med en kort forklaring på, hvad deres rolle er i Bibelen.
  • Måden de kan finde ud af det er at stille spørgsmål til de andre, som kan se rollen. Man må ikke sige den titel, eller dele af den titel der står på kortet. Man kan fx spørge "Er jeg en af Jesu disciple?" eller "Er jeg med i lignelsen om den barmhjertige samaritaner?" og når man fået så meget information, at man har et gæt, spørger man "Er jeg x-person?" De andre deltagere må kun svare ja eller nej hele vejen igennem.
  • Når man har løst opgaven, tager man kortet af panden og er til rådighed for de andre som stadig skal finde ud af, hvem de er.
  • Opgaven er færdig, når alle har fundet ud af, hvem de er og har en forklaring på deres rolle i bibelen.

Hvis den, man spørger, ikke kan sige nok om, hvem man er, må man gå videre til den næste. Sidste mulighed er præsten.

Arbejdsmetode

Leg

Cooperative learning

Forberedelse

Print sedler med roller - gerne på 160 gr. eller 200 gr. papir. De kan også lamineres for at gøre dem mere stive når de skal sættes i panden. Alternativt brug profetkort.

Lav elastikker til hovedet (elastik i metermål kan købes i de fleste stofforretninger)

Diverse

Legen er god at lave til slut i konfirmandforløbet, hvor konfirmanderne måske har fået kendskab til en del af de bibelske personer.