Din cross road

Din cross road

Mål

At tale om opstandelse

At tale om nyt liv

 

Forløb

Denne aktivitet er tænkt som en måde, hvorpå man kan tale om opstandelseserfaringer i vores eget liv. At man kan oplevet, at mørke forvandles til lys, at håbløshed forvandles til glæde. Det er erfaringer, vi alle sammen har i en eller anden målestok. Med aktiviteten kan man pege på, at disse erfaringer kan tolkes ud fra en kristen tydning.

  • Vis denne Explainer fra DR, der fortæller om Camillas liv før og efter organtransplantation - klik her
  • Camilla siger: "Når man står på venteliste, er man lidt ved en skillevej (cross road). På den ene side er der transplantation og nyt liv. På den anden side døden" (2,47-2,57).
  • Camillas situation er selvfølgelig ekstrem. Men vi kan alle opleve "hverdagsopstandelser" i vores liv - situationer, hvor vi mærker, at livet og lyset vender tilbage, selv om vi troede, at al håb var ude.
  • Lad konfirmanderne tegne deres egen cross road enten hver især, eller I kan gøre det sammen på et stort stykke papir eller på tavlen.
  • Skriv på den ene vej situationer, hvor alt har set håbløst ud. Skriv på den anden vej situationer, hvor håbet og livet vendte tilbage (måske har man oplevet uvenskab, der er blevet forsonet; at man selv eller en anden er blevet rask efter sygdom; ensomhed der er blevet afløst af fællesskab; at blive tilgivet for noget, man har gjort mv.)
  • I påsken hører vi om, at Jesus står ved sin cross road. Han bliver hængt på et kors og dør, men korset bliver også til nyt liv for ham. Den opstandelse kan vi alle få en lille forsmag på nu og her. At Gud løfter os ud af sorg og fortvivlelse, når vi selv står ved vores egen cross road.
Arbejdsmetode

Samtale

Refleksion

Tekster

Påskeevangeliet

Joh. 11: Opvækkelsen af Lazarus

 

 

Varighed

30 min.