Den store Piganinni

Den store Piganinni

Mål

At arbejde med de betroede talenter

Forløb
  • Se filmen "Den store Piganinni" - klik her
  • Læs Matt. 25,14-30, gerne fra Bibelen 2020
  • Tal sammen to og to om, hvad I ville gøre i følgende situationer - klik her
  • I lignelsen lærer vi, at vi har fået et ansvar af Gud. Det skal vi forvalte aktivt - vi skal gøre noget med det. Vi må ikke tro, at det er bedst at grave det ned og undlade at gøre noget.
  • Det kræver mod at bruge sit ansvar. Hvor får du dit mod fra?
Arbejdsmetode

Samtale og refleksion

Tekster

Matt. 25,14-30

Forberedelse

Print og klip udsagnene ud, så alle par får et sæt.