Konfirmationsord på kateket.dk

Konfirmationsord på kateket.dk

Mål

At tilgå konfirmander online

At få dem til at reflektere over en række bibelsteder

At få dem til at udvælge et bibelord, hvis de kan?

Forløb

Konfirmanderne får tilsendt et link som passer til din præference ift. konfirmationsord. 

Konfirmanderne skal via deres smartphone tilgå kateket.dk

Ønsker du at de vælger ord fra den autoriserede 1992 udgave af bibelen sender du dette link: www.kateket.dk/konfirmand-ord/1992 

Liste med konfirmandord fra 1992 udgaven til udskrift - klik her.

Ønsker du at de vælger ord fra 2020 udgaven sender du dette link: www.kateket.dk/konfirmand-ord/2020 

Liste med konfirmandord fra 2020 udgaven til udskrift - klik her.

Linket kan udsendes via mail eller via signal.

Du kan også bede dem skrive www.kateket.dk/konfirmand-ord/2020 eller www.kateket.dk/konfirmand-ord/1992 i addresselinjen i en browser på deres smartphone eller computer.  

Bed så konfirmanderne om at vælge et eller flere temaer, klik på fortsæt og bed dem bruge nogle minutter på at læse/lytte til konfirmationsord. 

Klikker de på "Nyt konfirmandord" kommer der et andet bibelcitat med samme tema, og ellers kan de gå tilbage og vælge nye temaer ved at klikke på "Vælg nyt tema"

"Søg på nr" betyder at man kan finde tilbage til bibecitatet. Nummeret kan også bruges til at videregive til dig hvilket konfirmationsord de ønsker. 

 

Arbejdsmetode

Online kommunikation – kan følges op med samtale

Forberedelse

Udsende besked Signal app eller via mail.

Varighed

15-30 min