At bære skyld - Human

At bære skyld - Human

Mål

At skabe en dialog om at bære skyld og reflektere over menneskesyn

Forløb

Human - Rag'n'Bone Man

1. Vis konfirmanderne musikvideoen

 • Arbejd med musikvideoen af Rag'n'Bone Man - Human  - Se den her
 • Spørg konfirmanderne, hvad de lægger mærke til, når de ser videoen.

2. Dialog om symboler, billeder og menneskesyn

 • Hvad mener Rag'n'Bone Man med "Lord heavens above, I'm only human after all" og "'Cause I'm no prophet or Messiah, You should go looking somewhere higher"?
 • Teksten findes på dansk her og på engelsk her.

3. Samarbejdsøvelse - Byrder vi bærer på

 • Del listen med byrder ud - den findes - klik her
 • Konfirmanderne arbejder i små grupper om at inddele byrderne i "byrder jeg selv kan bære" og "byrder jeg ikke selv kan bære".
 • Tal evt med konfirmanderne om, hvad det betyder at bære hinandens skyld - der er noget, vi kan bære selv, og noget vi skal hjælpe andre med (diakonalt).

4. Leg - Det tunge

 • Legen handler om at bærer hinanden og kræver gulvplads og evt stole.
 • Link til aktiviteten findes her.

5. Opsamling og teologisk refleksion

 • Mulige tekster til brug:

  Bær hinandens byrder: Gal 6,2

  Kom til mig alle som bærer tunge byrder:  Matt 11,28-30

  Fadervor: Matt 6,9-13

  Korsfæstelsen: Luk 23

   

 

 

Arbejdsmetode

Dialog, Billede- og symboltolkning, samtaleaktivitet og leg

Tekster

Bær hinandens byrder: Gal 6,2

Kom til mig alle som bærer tunge byrder:  Matt 11,28-30

Fadervor: Matt 6,9-13

Korsfæstelsen: Luk 23

 

 

Forberedelse

Se musikvideoen et par gange inden undervisning

Print sangteksten og listen med byrder ud

Reflekter over forskellen på skyld og byrder. Hvilken retorisk indvirkning har det på konfirmanderne at bruge det ene ord frem for det andet? Spiller det en teologisk rolle?

Materialer

Musikvideo fra youtube Human (Rag'n'Bone Man) kan findes her.

Sangteksten på dansk.

Sangteksten på engelsk.

Liste med byrder.

Link til leg findes her.

 

 

Varighed

45 minutter mindst