Gå en tur med Fadervor

Gå en tur med Fadervor

Mål

at overveje bønnens indhold

at få sat ord på en række store begreber

at få luft og natur

Forløb

Konfirmanderne blev introduceret til det, da vi mødtes til almindelig undervisning. Jeg havde i forvejen sendt dem en sms, så de var varslet om at vi skulle gå langt.

De fik en linje ad gangen på papir og skulle gå i 5 minutter to og to og tale om spørgsmålene - se spørgsmål - klik her. Jeg har lagt det sent i forløbet, så de kender Fadervor rigtig godt.

Men det kunne også bruges tidligere for at lære bønnen at kende igennem spørgsmålene…

Efter 5 minutter skulle de have en ny partner at gå med til næste linje, osv. Vi holdt en ispause – jeg går stærkt ind for hygge.

Jeg gik lidt imellem dem og fulgte deres overvejelser. (Jeg er lidt målløs over hvor meget Kenneth Bøgh Andersens religiøse univers, hvor helvedet fylder en del, smitter af på konfirmanderne!) Jeg blandede mig ind i mellem lidt i samtalerne, men lod dem selv styre retningen.

Da hele bønnen var nået igennem fik vi en snak om hvad de havde tænkt og hørt.

Anne Gadsbøll
sognepræst i Hendriksholm sogn

Arbejdsmetode

Kropslig aktivitet og samtale

Tekster

Fadervor

Forberedelse

Kopier spørgsmål og klippe dem op

Materialer

Spørgsmål - klik her

Varighed

1-2 lektioner afhængig af turens længde