”Vi bærer ikke det tunge alene!” - om tilgivelse

”Vi bærer ikke det tunge alene!” - om tilgivelse

Mål

At tale om tilgivelse og brugee sanserne til at forstå

Forløb

Velkomst
Tage imod dem

Fortælle tema

 • Velkommensang: Velkommen i Guds hus i dag! - klik her
 • Fadervor
 • Dagens hemmelighed:
  Tunge sten, som enten deles ud eller findes udenfor.
  Vi snakker om en situation, hvor de har prøvet at gøre en anden ked af det:
  Ens eget hjerte bliver tungt som sten.
  Det er tungt at bære på.
  Konfirmanderne skal gå med den situation i tankerne og stenen i hånden, mens vi går en lille tur på kirkegården. Dernæst går vi ind i kirken med stenene.

I kirken:

 • Konfirmanderne sidder med stenen.
 • Vi synger DDS 192 v. 7 ”Du, som har dig selv mig givet…..”
 • Vi hører historien om Jesus, der besøger Zakæus (der af flere forskellige grunde oplever, at han er udenfor). Der bygges en bro til Jesu nadverfejring, og der indstiftes nadver:
 • Statement: Jesus bærer det, vi har gjort, sammen med os!
 • (Organisten kan spille O du Guds lam og på den måde knytte an til søndagens gudstjeneste)

Konfirmanderne går til alters: De tager stenen med og lægger den på alteret, og på den måde visualiseres det, at Gud bærer med på det, der er tungt.

 • Vi samles og fejrer nadver.
 • Vi synger Tusind år *)

- Praktisk afrunding i konfirmandstuen

 *) Salmen kan hentes på Salmedatabasen - hvis man har abonnement - klik her

Arbejdsmetode

Erfaring, samtale, fortælling, nadver

Tekster

Luk 19, 1-10 Zakæus

DDS 192 v.7 Hil dig frelser og forsoner

Forberedelse

Aftale med organisten og kirketjeneren

Forberede nadver

Materialer

Tunge sten

Varighed

En time

Diverse

En konfirmandlektion for konfirmander med opmærksomhedsforstyrrelse